156 rapporter fundet baseret på din søgning.
Idans analyser og rapporter
 • Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling
  Af Jonna Toft, Idrættens Analyseinstitut, August 2016
  Notatet 'Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling' er en opfølgning på to tidligere analayser af Idan, som undersøger idrætshøjskoleområdet. Notatet gennemgår de seneste års udvikling gennem formidling af en række nøgletal suppleret med en gennemgang af idrætshøjskolernes aktiviteter samt indblik i skolernes tendenser og udfordringer.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige - Omfang, holdninger og udfordringer
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Marts 2017
  Rapport undersøger omfanget af kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af kommunale institutioner i fem kommuner; Aarhus Kommune (begrænset til det boligsociale område), Odense Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Faxe Kommune og Rudersdal Kommune.
  Mere info PDF
 • Kommunernes samarbejde med civile aktører – Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte
  Af Bjarne Ibsen, Helle Hygum Espersen, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CISC - Syddansk Universitet, September 2016
  I denne undersøgelse er KORA og Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet gået sammen om at undersøge, hvorfor, med hvem, om hvad og med hvilket oplevet udbytte danske kommuner samarbejder med civile aktører. Undersøgelsens respondenter er fag- og forvaltningschefer i alle 98 kommuner, og undersøgelsen skaber et systematisk indblik i omfanget og karakteren af de nye samarbejder i og omkring danske kommuner på tværs af forvaltningsområder.
  Mere info PDF
 • Øget samspil mellem skole og fritidsliv – Anbefalinger fra udvalget om øget samspil mellem skole og fritidsliv.
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, September 2016
  I starten af 2016 nedsatte regeringen et udvalg bestående af en række repræsentanter fra både skole- og foreningsområdet, som skulle give et overblik over samarbejdet mellem skole og fritidsliv. I denne rapport præsenterer udvalget en række konkrete anbefalinger til, hvordan de forskellige aktører i samarbejdet mellem skole og fritidsliv kan understøtte samspillet.
  Mere info PDF
 • Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken
  Af Steffen Hartje, Fritid & Samfunds Forlag, Januar 2016
  Undersøgelse af, hvilken effekt den nye folkeoplysningspolitik har fået for foreningslivet og den folkeoplysende voksenundervisning i en række udvalgte kommuner. Undersøgelsen bygger bl.a. på en analyse af folkeoplysningspolitikkerne i kommunerne, kvalitative interview og en spørgeskemaundersøgelse.
  Mere info PDF
 • Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?
  Af Signe Bock Segaard, Karl Henrik Sivesind, Håkon Solbu Trætteberg, Institutt for samfunnsforskning, Januar 2016
  Rapporten belyser, hvorvidt frivillige, offentlige og kommercielle velfærdstilbud skaber mangfoldighed og medindflydelse. Undersøgelsen er lavet med udgangspunkt i skoler og plejehjem.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.