177 rapporter fundet baseret på din søgning.
Vifos analyser og rapporter
 • Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser
  Af Henriette Bjerrum, Maja Pilgaard, Videncenter for Folkeoplysning, Idrættens Analyseinstitut, November 2014
  Denne rapport kortlægger yogamarkedet i København og giver et bidrag til forståelsen af yogas udspring, udøvelse og organisering. Rapporten skelner mellem yoga i aftenskoler, i private yogastudier og i fitnesscentre. Den undersøger såvel aktive som frafaldne yogaudøvere og går tæt på yogalærere og udbuddet af yogauddannelser i Danmark.
  Mere info PDF
Idans analyser og rapporter
 • Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling
  Af Jonna Toft, Idrættens Analyseinstitut, August 2016
  Notatet 'Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling' er en opfølgning på to tidligere analayser af Idan, som undersøger idrætshøjskoleområdet. Notatet gennemgår de seneste års udvikling gennem formidling af en række nøgletal suppleret med en gennemgang af idrætshøjskolernes aktiviteter samt indblik i skolernes tendenser og udfordringer.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • RECcORD - Rethinking Cultural Centres in a European Dimension (2015-2017)
  Af Birgit Eriksson, Camilla Møhring Reestorff, Carsten Stage, Aarhus Universitet, November 2017
  Rapporten præsenterer resultaterne af forskningsprojektet RECcORD, som har undersøgt deltagelsesformerne i europæiske og danske kulturhuse.
  Mere info PDF
 • Måling af mental sundhed. En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016
  Af Line Nielsen, Carsten Hinrichsen, Ziggi Ivan Santini, Vibeke Koushede, Statens Institut for Folkesundhed SDU, Oktober 2017
  Denne rapport giver et indblik i bagrunden for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016 og herved også et overblik over de mest relevante mål for positive aspekter af mental sundhed
  Mere info PDF
 • Foreningers samarbejde med kommunale institutioner
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sudhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Maj 2017
  Undersøgelsen i denne rapport er en del af forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’, som har som overordnet formål at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem det frivillige og det offentlige, og hvordan det kan udvikles i fremtiden. Denne rapport fremlægger resultaterne fra en kortlægning af foreningerne i de undersøgte kommuner samt en spørgeskemaundersøgelse af foreningernes samarbejde med kommunale institutioner.
  Mere info PDF
 • Man vil jo bare gøre det bedste, man kan, alle de steder, man kan!
  Af Søren Østergaard, Stephanie Jensen, Center for ungdomsstudier, Maj 2017
  Notatet ser nærmere på piger, sport og ungdomsliv i en præstationskultur. Notat er en forløber for en senere større udgivelse med projektets erfaringer og handlingsanvisninger.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.