181 rapporter fundet baseret på din søgning.
Analyser og rapporter
 • RECcORD - Rethinking Cultural Centres in a European Dimension (2015-2017)
  Af Birgit Eriksson, Camilla Møhring Reestorff, Carsten Stage, Aarhus Universitet, November 2017
  Rapporten præsenterer resultaterne af forskningsprojektet RECcORD, som har undersøgt deltagelsesformerne i europæiske og danske kulturhuse.
  Mere info PDF
 • Måling af mental sundhed. En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016
  Af Line Nielsen, Carsten Hinrichsen, Ziggi Ivan Santini, Vibeke Koushede, Statens Institut for Folkesundhed SDU, Oktober 2017
  Denne rapport giver et indblik i bagrunden for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016 og herved også et overblik over de mest relevante mål for positive aspekter af mental sundhed
  Mere info PDF
 • Foreningers samarbejde med kommunale institutioner
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sudhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Maj 2017
  Undersøgelsen i denne rapport er en del af forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’, som har som overordnet formål at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem det frivillige og det offentlige, og hvordan det kan udvikles i fremtiden. Denne rapport fremlægger resultaterne fra en kortlægning af foreningerne i de undersøgte kommuner samt en spørgeskemaundersøgelse af foreningernes samarbejde med kommunale institutioner.
  Mere info PDF
 • Man vil jo bare gøre det bedste, man kan, alle de steder, man kan!
  Af Søren Østergaard, Stephanie Jensen, Center for ungdomsstudier, Maj 2017
  Notatet ser nærmere på piger, sport og ungdomsliv i en præstationskultur. Notat er en forløber for en senere større udgivelse med projektets erfaringer og handlingsanvisninger.
  Mere info PDF
 • Unges fællesskaber – mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse
  Af Maria Bruselius-Jensen, Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitetsforlag, April 2017
  I rapporten tegner Center for Ungdomsforskning et billede af den betydning, som unge tillægger fællesskaber i nutidens individualiserede ungdomsliv, og indkredser de forskellige betydninger, de tillægger forskellige fællesskaber.
  Mere info PDF
 • Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelser på højskoler og frie fagskoler
  Af Niels-Henrik Møller Hansen, Arnt Louw, Lasse Rønaa, Center for Ungdomsforskning (CeFU), Marts 2017
  Rapporten er en evalueringen af et forsøg, hvor hovedtanken er at afprøve, om et ophold på en højskole eller en fri fagskole kan hjælpe unge uddannelseshjælpsmodtagere tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der er således tale om et forsøg med at anvende forløb på højskoler og frie fagskoler som led i jobcentrenes uddannelsesrettede indsats for unge, som modtager uddannelseshjælp.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.