172 rapporter fundet baseret på din søgning.
Analyser og rapporter
 • Unges fællesskaber – mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse
  Af Maria Bruselius-Jensen, Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitetsforlag, April 2017
  I rapporten tegner Center for Ungdomsforskning et billede af den betydning, som unge tillægger fællesskaber i nutidens individualiserede ungdomsliv, og indkredser de forskellige betydninger, de tillægger forskellige fællesskaber.
  Mere info PDF
 • Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelser på højskoler og frie fagskoler
  Af Niels-Henrik Møller Hansen, Arnt Louw, Lasse Rønaa, Center for Ungdomsforskning (CeFU), Marts 2017
  Rapporten er en evalueringen af et forsøg, hvor hovedtanken er at afprøve, om et ophold på en højskole eller en fri fagskole kan hjælpe unge uddannelseshjælpsmodtagere tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der er således tale om et forsøg med at anvende forløb på højskoler og frie fagskoler som led i jobcentrenes uddannelsesrettede indsats for unge, som modtager uddannelseshjælp.
  Mere info PDF
 • Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige - Omfang, holdninger og udfordringer
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Marts 2017
  Rapport undersøger omfanget af kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af kommunale institutioner i fem kommuner; Aarhus Kommune (begrænset til det boligsociale område), Odense Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Faxe Kommune og Rudersdal Kommune.
  Mere info PDF
 • Kommunernes samarbejde med civile aktører – Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte
  Af Bjarne Ibsen, Helle Hygum Espersen, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CISC - Syddansk Universitet, September 2016
  I denne undersøgelse er KORA og Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet gået sammen om at undersøge, hvorfor, med hvem, om hvad og med hvilket oplevet udbytte danske kommuner samarbejder med civile aktører. Undersøgelsens respondenter er fag- og forvaltningschefer i alle 98 kommuner, og undersøgelsen skaber et systematisk indblik i omfanget og karakteren af de nye samarbejder i og omkring danske kommuner på tværs af forvaltningsområder.
  Mere info PDF
 • Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?
  Af Signe Bock Segaard, Karl Henrik Sivesind, Håkon Solbu Trætteberg, Institutt for samfunnsforskning, Januar 2016
  Rapporten belyser, hvorvidt frivillige, offentlige og kommercielle velfærdstilbud skaber mangfoldighed og medindflydelse. Undersøgelsen er lavet med udgangspunkt i skoler og plejehjem.
  Mere info Link
 • ”Vi skal bare hjælpe og spise chokoladekiks”
  Af Ane Grubb, Aalborg Universitetsforlag, 2016
  Denne Ph.d. er en kvalitativ undersøgelse af unge frivilliges deltagelse i en ikke-medlemsbaseret, digitalt koordineret organiseringsform af frivilligt socialt arbejde.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.