181 rapporter fundet baseret på din søgning.
Analyser og rapporter
 • Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse
  Af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Juni 2015
  Rapporten diskuterer folkeoplysningen og foreningslivets demokratiske rolle i en bred forståelse af demokrati. Analyserne er baseret på en række nyere undersøgelser af frivilligt arbejde og foreningsliv i Danmark.
  Mere info PDF
 • Offentlige og frivillige velfærdsudbydere og aktivt medborgerskab - En analyse af plejehjems- og skoleområdet i to udvalgte kommuner
  Af Malene Thøgersen, Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed (CIFRI), Februar 2015
  Formålet med rapporten er at belyse, hvilken betydning det har for borgerroller, hvorvidt velfærdsydelser leveres af offentlige, frivillige eller private udbydere. Sideløbende med den danske undersøgelse, er der gennemført lignende studier i Norge og Sverige.
  Mere info PDF
 • Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere
  Af Henrik Torp Andersen, David Rosdahl, Ankestyrelsen, Februar 2015
  Analysen ser på ikke-vestlige invandrere og efterkommeres hyppighed i forhold til at være frivillig i de foreninger de er medlemmer af. Samtidig belyser den hvad der øger eller mindsker sandsynligheden for deres deltagelse i frivillige arbejde.
  Mere info Link
 • Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark - Det nationale integrationsbarometer
  Ankestyrelsen, Januar 2015
  Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse, Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark, er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt nydanskere, som har boet i Danmark i mindst tre år, og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Medborgerskabsundersøgelsen skal medvirke til at beskrive holdninger til og oplevelser af medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Heidi Trankjær Bøndergaard, Peter Mindegaard, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2015
  Rapport, der evaluerer Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune. Projektet har haft til formål at hjælpe udsatte børn og unge, som ikke deltager i fritidsaktiviteter, ind i fritidstilbud ved at overkomme de sociale, kulturelle og økonomiske barrierer, der står i vejen for et aktivt fritidsliv. Evalueringen ser nærmere på samarbejdet mellem de forskellige aktører fra den kommunale/pædagogiske verden og det frivillige foreningsliv og på, hvordan kommunen har etableret et tværsektorielt samarbejde omkring projektet.
  Mere info Link
 • Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse
  Af Karsten Østerlund, Ejgil Jespersen, Kamilla Ryding, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, August 2014
  Rapport, der analyserer betydningen af funktionsnedsættelse inden for områderne idræt, fritid og helbred. Herunder sammenligner rapporten direkte forskellene mellem personer med og uden funktionsnedsættelse.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.