183 rapporter fundet baseret på din søgning.
Analyser og rapporter
 • Unge, foreninger og demokrati
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekank, Syddansk Universitet, 2016
  Undersøgelsen forsøger at belyse, hvordan og hvor meget unge – i forskellige typer af foreninger, som mange unge er aktive i – engagerer sig i foreningsdemokratiet og frivilligt arbejde. Samtidig ser undersøgelsen også på, om deltagelse i foreningsdemokratiet også fører til deltagelse i 'det store demokrati'.
  Mere info PDF
 • Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2013-2014
  Af Karsten Østerlund, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, August 2015
  Rapporten samler op på tredje runde af DGI's projekt 'DM i foreningsudvikling', der har til formål at udvikle foreninger og skabe nytænkning rundt i idrætsforeningerne med hjælp og rådgivning fra bl.a. DGI.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse
  Af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Juni 2015
  Rapporten diskuterer folkeoplysningen og foreningslivets demokratiske rolle i en bred forståelse af demokrati. Analyserne er baseret på en række nyere undersøgelser af frivilligt arbejde og foreningsliv i Danmark.
  Mere info PDF
 • Offentlige og frivillige velfærdsudbydere og aktivt medborgerskab - En analyse af plejehjems- og skoleområdet i to udvalgte kommuner
  Af Malene Thøgersen, Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed (CIFRI), Februar 2015
  Formålet med rapporten er at belyse, hvilken betydning det har for borgerroller, hvorvidt velfærdsydelser leveres af offentlige, frivillige eller private udbydere. Sideløbende med den danske undersøgelse, er der gennemført lignende studier i Norge og Sverige.
  Mere info PDF
 • Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere
  Af Henrik Torp Andersen, David Rosdahl, Ankestyrelsen, Februar 2015
  Analysen ser på ikke-vestlige invandrere og efterkommeres hyppighed i forhold til at være frivillig i de foreninger de er medlemmer af. Samtidig belyser den hvad der øger eller mindsker sandsynligheden for deres deltagelse i frivillige arbejde.
  Mere info Link
 • Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark - Det nationale integrationsbarometer
  Ankestyrelsen, Januar 2015
  Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse, Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark, er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt nydanskere, som har boet i Danmark i mindst tre år, og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Medborgerskabsundersøgelsen skal medvirke til at beskrive holdninger til og oplevelser af medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.