177 rapporter fundet baseret på din søgning.
Analyser og rapporter
 • Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Heidi Trankjær Bøndergaard, Peter Mindegaard, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2015
  Rapport, der evaluerer Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune. Projektet har haft til formål at hjælpe udsatte børn og unge, som ikke deltager i fritidsaktiviteter, ind i fritidstilbud ved at overkomme de sociale, kulturelle og økonomiske barrierer, der står i vejen for et aktivt fritidsliv. Evalueringen ser nærmere på samarbejdet mellem de forskellige aktører fra den kommunale/pædagogiske verden og det frivillige foreningsliv og på, hvordan kommunen har etableret et tværsektorielt samarbejde omkring projektet.
  Mere info Link
 • Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse
  Af Karsten Østerlund, Ejgil Jespersen, Kamilla Ryding, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, August 2014
  Rapport, der analyserer betydningen af funktionsnedsættelse inden for områderne idræt, fritid og helbred. Herunder sammenligner rapporten direkte forskellene mellem personer med og uden funktionsnedsættelse.
  Mere info PDF
 • Unge i landdistrikter og yderområder
  Af Niels Ulrik Sørensen, Pia Olsen, Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Juli 2014
  Hensigten med rapporten er at kaste lys over de unges egne perspektiver på det ungdomsliv, der leves i landdistrikterne og yderområderne i Danmark, samt at formulere nogle pejlemærker for hvordan man kan arbejde videre med at øge forståelsen for dette ungdomsliv.
  Mere info PDF
 • Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk
  Af Lars-Bo Jacobsen, Frank Søndergaard Jensen, Fatemeh Bakhtiari, Bo Jellesmark Thorsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, Juni 2014
  Rapporten giver et forskningsbaseret bud på danskernes forbrug på friluftsliv og sætter forbruget ind i en nationaløkonomisk kontekst. Herunder ser rapporten på forskellige typer af udgiftsposter inden for friluftslivet, samt hvor stort forbruget er inden for en række forskellige friluftsaktiviteter.
  Mere info Link
 • Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012
  Af Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Aalborg Universitet, Maj 2014
  Denne rapport redegør for resultaterne fra en undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004 til 2012. Undersøgelsen bygger på en repræsentativ survey af den danske befolkning i alderen 16-85 år gennemført i slutningen af 2012 med anvendelse af en metode, som helt overvejende er identisk med en tilsvarende befolkningsundersøgelse gennemført i 2004.
  Mere info Link
 • Unges motivation for politisk deltagelse - Syv former for politisk engagement
  Af Niels-Henrik Møller Hansen, Niels Ulrik Sørensen, Center for Ungdomsforskning (CEFU), April 2014
  Rapporten undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse og præsenterer syv former for politisk engagement.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.