Aftenskoleundersøgelse i Vordingborg Kommune

Vordingborg. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Gennem en undersøgelse rekvireret af Vordingborg Kommune går Vifo i dybden med aftenskolernes vilkår og udviklingspotentialer lokalt.

I foråret 2017 igangsætter Vifo en undersøgelse af aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. Undersøgelsen er rekvireret af Vordingborg Kommune på baggrund af et ønske om at sætte fornyet fokus på aftenskolernes rolle og vilkår lokalt.

Undersøgelsen har tre overordnede formål:

  • At belyse aftenskolernes rolle og vilkår i kommunen med særlig fokus på oplevede udfordringer og potentialer på området.
  • At belyse aftenskolernes rolle og betydning ud fra kursisternes perspektiv.
  • På baggrund af undersøgelsens resultater at identificere potentielle udviklingsmuligheder på aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune.

Det centrale omdrejningspunkt er dermed at skabe indsigt i aftenskolernes udfordringer, potentialer og betydning i Vordingborg Kommune i et udviklingsmæssigt perspektiv.

Da formålet er at komme i dybden med området, vil undersøgelsen blive tilrettelagt som et casestudie af aftenskoleområdet i kommunen for at komme rundt om aftenskolernes virkelighed fra flere forskellige vinkler. Casestudiet vil bestå af følgende dele:

  • Indledende fokusgruppeinterview med aftenskoleledere fra samtlige aftenskoler i kommunen samt indledende interviews med relevante kommunale medarbejdere.
  • Dybdegående individuelle interviews med aftenskoleledere fra samtlige aftenskoler i kommunen og eventuelt supplerende interviews med øvrige relevante aktører i og omkring aftenskolerne.
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt kursisterne på aftenskolerne i kommunen.

Undersøgelsen i Vordingborg vil foregå sideløbende med Vifos landsdækkende undersøgelse af aftenskolernes roller og potentialer, hvilket vil gøre det muligt at sætte resultaterne fra den lokale undersøgelse i Vordingborg Kommune i relation til tendenserne på landsplan.

Undersøgelsen igangsættes i april 2017 og forventes afsluttet ultimo 2017.

Yderligere oplysninger

 
 
Analytiker Malene Thøgersen, tlf. 87 48 20 26, malene.thogersen@vifo.dk

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.