Evaluering af masterclassforløb

Foto: Ungdomskulturhuset/Henrik A. Hass

Foto: Ungdomskulturhuset

Vifo har indgået aftale med FO-Aarhus om at være evaluator på et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb målrettet unge.

FO-Aarhus har fået bevilliget midler fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje til at afprøve et undervisningsforløb målrettet unge, som har til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til planlægning og afholdelse af events og projekter for andre unge.

’Unge prøver selv – masterclass’ består af en række undervisningsmoduler med både praktisk og teoretisk viden om projektudvikling. Forløbet afsluttes med planlægning og afvikling af en lokal ungefestival i juni 2016. Undervisningen tilrettelægges gennem folkeoplysningslovens muligheder for fleksibel tilrettelagt undervisning. Forløbet blev afviklet i foråret 2016.

FO-Aarhus’ projekt er et forsøg på at tilrettelægge et folkeoplysende tilbud, som tiltrækker unge deltagere. Projektet er desuden et forsøg på at belyse, hvordan folkeoplysningslovens muligheder for fleksibel tilrettelagt undervisning kan benyttes i arbejdet med at nå nye målgrupper i aftenskoleregi.

FO-Aarhus har bedt Videncenter for Folkeoplysning om at stå for en ekstern evaluering af forløbet.

Evalueringen har følgende overordnede formål:

  • At dokumentere undervisningens forløb i forhold til form, organisering, økonomi og deltagere.
  • At belyse deltagernes oplevelse og udbytte af undervisningsforløbet.
  • At belyse projektets udviklings- og læringspotentiale i det videre arbejde med at tiltrække nye målgrupper til de folkeoplysende tilbud.

Evalueringen har dermed både et dokumentationsperspektiv og et læringsperspektiv.

Det primære datagrundlag for evalueringen vil være deltagerobservation i løbet af undervisningen samt kvalitative interviews med deltagere før, under og efter undervisningsforløbet.

Evalueringens resultater sammenfattes i en kortfattet rapport ultimo november 2016. Rapporten formidles i elektronisk form på vifo.dk og stilles til rådighed for FO-Aarhus’ egne kommunikationsplatforme.

Læs mere om projektet på FO-Aarhus’ hjemmeside http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/unge-proever-selv/

Yderligere oplysninger

 
 
Chefanalytiker Henriette Bjerrum
Tlf. +45 87482025, henriette.bjerrum@vifo.dk

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.