Vifo undersøger fritidsvaner i Lolland Kommune

Lolland Kommune. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

I foråret 2017 gennemførte Vifo en undersøgelse af voksne borgeres fritidsvaner i Lolland Kommune.

Undersøgelsen er en del af en større kultur-og fritidsanalyse, som gennemføres af konsulentfirmaet Knudsen Syd for Lolland Kommune.

Den samlede analyse omfatter en kortlægning af kultur- og fritidsområdet i kommunen med fokus på at finde styrker, svagheder og muligheder på området samt at sætte resultaterne i relation til kommunens øvrige politikker og strategier.

Vifo bidrager til undersøgelsen ved gennemførelse og afrapportering af en fritidsvaneundersøgelse, der sendes ud til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i Lolland Kommune.

Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at skabe indsigt i borgernes deltagelse i aktiviteter på kultur- og fritidsområdet på tværs af geografiske og socioøkonomiske skel. Derudover vil den belyse borgernes holdninger til udbuddet af kultur- og fritidstilbud i kommunen samt deres deltagelse i frivilligt arbejde på området.

Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2017 og indgår i den samlede afrapportering af kultur- og fritidsanalysen, som blev afsluttet i august 2017.

Ansvarlig for undersøgelsen er analytiker Malene Thøgersen.

Yderligere oplysninger

 
 
Analytiker Malene Thøgersen, tlf. 87 48 20 26, malene.thogersen@vifo.dk

Anvendelse af cookies

www.vifo.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.