Find præsentationer, video og podcasts fra Folkeoplysning i forandring III

Vifo har samlet en lang række af præsentationerne fra konferencen 'Folkeoplysning i forandring III', som blev afholdt den 11.-12. september 2018 på Helnan Marselis Hotel i Aarhus.

Nedenfor er det muligt at hente de fleste af præsentationerne fra Idans konference 'Idrættens største udfordringer VI’. Du kan ligeledes finde video og podcast fra udvalgte sessioner.

Titlen og omtalen af præsentationerne er anført, som de stod i programmet.

Dag 1: Tirsdag den 11. september 2018

Velkommen til Folkeoplysning i forandring III
Maja Pilgaard, konstitueret direktør, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning

Lyt til podcast fra åbningen samt sessionen 'Aftenskolerne - hvordan har de det?

Aftenskolerne, hvordan har de det?

Aftenskolernes sande tilstand
Efter års tilbagegang i antallet af aftenskoler siger mange aftenskoler, at de har det godt og går fremtiden trygt i møde. Hvordan ser aftenskolelandskabet ud på tværs af skoletyper, og hvor er deres udfordringer og potentialer?
Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Aftenskolernes lokale rolle
Undersøgelser fra Vordingborg og Aalborg Kommuner viser, at aftenskolernes lokale rolle og vilkår kan variere. Men hvad betyder samspillet med kommunen og andre aktører, og hvordan udvikler aftenskolerne sig i hhv. en stor og en lille by?
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Får vi nok ud af aftenskolerne?
Gør aftenskolerne sig relevante, og hvilke udfordringer har de i forhold til kursister, kommuner og andre aktører?

Panel:

Henrik Christensen, formand, Oplysningsforbundenes Fællesråd, og sekretariatsleder, DOF
Emilie Storm Pedersen, skoleleder, LOF Vordingborg
Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus
Jesper Kjærulff, kultur og fritidschef, Vordingborg Kommune
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning


Aarhus, Aarhus, Aarhus

Aarhus og fritiden – Hvilken rolle spiller folkeoplysningen i en by i vækst?
Aarhus er inde i en rivende udvikling, hvor nye bydele med en befolkning på størrelse med mellemstore byer skyder op flere steder. Men hvad betyder væksten for folkeoplysningen, og hvad betyder folkeoplysningen for byen?
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

Lyt til podcast fra sessionen


Debatten for de store blot?
Er lovens påbud om, at alle aftenskoler skal afsætte 10 pct. af deres tilskud til debatskabende aktiviteter, en kommunal spareøvelse, en opprioritering af de store aftenskoler eller en enestående mulighed for at øge aftenskolernes samfundsmæssige betydning? Vifo sætter tal på aftenskolernes brug af de debatskabende midler og åbner for debatten.

I folkeoplysningen er der vidt forskellige holdninger til ordningen. Vores tre paneldeltagere vil starte debatten med deres syn på ordningen nu og i fremtiden.

Lyt til podcast fra sessionen

Ordstyrere:
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Panelet:
Vivian Glasdam Sørensen, fuldmægtig, Odense Kommune
Har været med til at gennemføre et frikommuneforsøg, som gjorde det frivilligt for aftenskolerne at afsætte 10 pct. til debatskabende aktiviteter. Er frivillighed vejen frem?

Hent oplæg (pdf)

Steffen Hartje, sekretariatschef, Fritid & Samfund
Har været med i arbejdsgrupperne omkring den nuværende lovgivning og har tidligere argumenteret for, at endnu flere midler burde være øremærket de debatskabende aktiviteter.

Hent oplæg (pdf)

John Meinert Jacobsen, direktør, AOF Danmark
’Aftenskolerne styrker faktisk den demokratiske debat’ var titlen på et debatindlæg fra AOFs direktør. Hør hvordan debat og aftenskoler spiller sammen set fra et af de centrale forbund.


Folkeoplysningen og de unge – De unge og fritidslivet
Session 1: Alle snakker om dem, vil have fat i dem eller have dem som ledere og frivillige. Men hvad ved vi egentlig om de unge? Dette spor sætter fokus på de unge, deres liv, deres fritidsvaner og deres plads i folkeoplysningen.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

De unges sundhed og trivsel
Hvordan har de det egentligt, når de selv skal sige det? Statens Institut for Folkesundhed følger udviklingen i unges sundhed og trivsel. Bliver de unge ved med at trives dårligere og dårligere? Vi får de seneste tal.
Veronica Pisinger, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed

Hent oplæg (pdf)

Tusindkunstnerne
Hvordan jonglerer de unge med fritiden og fritidsaktiviteterne i en travl gymnasietid? Center for Ungdomsstudier (CUR) gennemførte i 2017 et studie af danske gymnasieelever og giver en introduktion til de unges karakteristika.
Thomas Willer, oplægsholder, Center for Ungdomsstudier

Hent oplæg (pdf)


Så til søs – opvarmning for facilitetsinteresserede

Folkeoplysning i naturen – eller naturen som ramme om folkeoplysning. Lokale og Anlægsfonden udvikler faciliteter, som skaber grundlag for folkeoplysning i naturen. Det gælder også lavtærskel-aktiviteter, der kan bidrage til at trække nye brugergrupper ud. Stand-up paddle er en af tidens stærkeste blå trends og et godt eksempel på en lavtærskel-aktivitet. Hvad er mulighederne, og hvad kræver det at inddrage vandet i borgernes fritidsliv?

Lokale og Anlægsfonden og Idrætssamvirket i Aarhus inviterer til debat om vandet som facilitet, mens vi prøver SUP på egen krop.

Jakob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, og Henrik Stampe, sekretariatsleder, Idrætssamvirket i Aarhus

Folkeoplysningen i verden
Kan Danmark noget særligt på folkeoplysningsområdet? Og hvordan kan man arbejde internationalt? Mød de danske aktører i den internationale folkeoplysning.

Lyt til podcast fra sessionen

Voksenundervisning i Norden
Nordisk ministerråd står bag Nordisk Netværk for Voksnes Læring. Er der fællestræk for folkeoplysningen på tværs af de nordiske grænser? Hvad kan vi lære af hinanden, og hvad arbejder netværket med lige nu?
Antra Carlsen, hovedkoordinator, Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Hent oplæg (pdf)

En europæisk platform
EPALE er navnet på en EU-finansieret platform for folkeoplysning og voksenlæring. Hvad er visionerne for EPALE, og hvad skal vi med en fælles europæisk folkeoplysning?
Emil Thirup-Sorknæs, fuldmægtig, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Epale

Hent oplæg (pdf)

Sport, kultur og civilsamfund
ISCA er en global platform og medlemsorganisation. Hvordan går sport og kultur i spænd, og hvilke udfordringer og muligheder giver det, at arbejde globalt med folkeoplysning?

Mogens Kirkeby, formand, ISCA

Hent oplæg (pdf)


Folkeoplysningen og de unge - De unge og nye veje i folkeoplysningen?
Session 2

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Kunsten – en vej til de unge?
Mange af de folkeoplysende foreninger og skoler har kunsten højt på dagsordenen. Center for Ungdomsforskning har set på, hvad kunsten kan i arbejdet med ’unge på kanten’
Anne Mette W. Nielsen, adjunkt, ph.d., Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Hent oplæg (pdf)

Masterclass
FO-Aarhus satte kulturevents i fokus i projektet ’Masterclass’, hvor de unge var med til at skabe både forløbet og et stort afslutningsprojekt. Kan andre aktører lære noget af ’Masterclass’?
Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Hvad gør vi for de unge?
Verninge husflid blev årets aftenskole i 2017. Det gjorde de blandt andet på grund af deres arbejde med børn og unge. Men hvad er det, der trækker de unge til?
Karen Elise Pedersen, formand, Verninge husflid


Det nye folkeuniversitet
Er den gordiske knude blevet løst? Med den nye struktur er Folkeuniversitetet ikke længere en samlet organisation. Hvad er tankerne bag den nye struktur, og hvordan ser aktørerne vejen frem? Hvad er udfordringerne og mulighederne for Folkeuniversitetet fremadrettet?

Lyt til podcast fra sessionen

Ordstyrer:
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Når staten griber ind
Hvorfor vælger Kulturministeriet at tage initiativet til en omstrukturering? Hvilke overvejelser gør man sig om samspillet mellem staten og civilsamfundet?
Steen Kyed, afdelingschef, Kulturministeriet

To perspektiver på den nye struktur
Folkeuniversitet drives både af universitetsafdelinger og lokale komitéer. Hvad betyder forandringerne for de forskellige aktørtyper, og hvad er deres planer for fremtiden?
Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet i Aarhus, og
Lars Ebbensgaard, Lemvig Folkeuniversitet

Hent Lars Ebbensgaards oplæg (pdf)


En pessimistisk tænkepause – et samtaleinterview
Optimismen har gået sin sejrsgang, og som mennesker er vi nærmest forpligtede på at tillægge os et positivt syn på livet. Men har pessimismen noget centralt at bidrage med i et fremskridtsorienteret samfund?
Andreas Vinther Jensen, filosof og litterat, og Per Jepsen, forfatter og filosof

Hent oplæg (pdf)

Lyt til podcast fra sessionen


Yoga, yoga, yoga?
De seneste år har yogaen været i en rivende udvikling. Ved måling af danskernes motionsvaner i 2016 var der igen sket en stigning i antallet af udøvere, og hele ni procent af danskerne dyrker yoga. Nye former og udbydere er dukket op, og for mange aftenskoler er yoga en central del af deres tilbud. På ’Folkeoplysning i forandring I’ mødte vi for fire år siden to centrale aktører fra yogamarkedet. Men hvad er der siden sket? Fortsætter trenden? Hvad er yogaens form anno 2018, og hvordan ser yogaens fremtid ud?

Lyt til podcast fra sessionen

Se video fra sessionen

Aftenskolerne og yogamarkedet 2018
De sidste år har Fokus Folkeoplysning satset massivt på yoga. I 2017 åbnede de ’YOGA HUSET’, der kombinerer aftenskole og et særligt yogamiljø. Hvordan går det? Hvad har de gjort, hvad er lykkedes, og hvad er udfordringerne? Er yogaen stadig der, hvor der skal satses – eller er der andre aktiviteter, der vinder frem?
Maj Ingemann-Molden, leder, YOGA HUSET, Aalborg

Hent oplæg (pdf)

Yogaforretning i stormvejr
Kristian Engberg berettede i 2014 om passionen, der under hans ledelse gjorde Nalini Yoga til Nordens største yogavirksomhed med 8 yoga-sale i Storkøbenhavn. Han så i 2016 yogamarkedet i København slå en kolbøtte og i månederne derefter yogacentre på stribe dreje nøglen om og adskillige nøglepersoner forsvinde fra branchen. I dag prøver han med 108Sider at kigge både tilbage og frem for at svare på spørgsmålene: Hvad skete der? Hvad har vi lært – og hvad behøver vi at lære? Hvem kommer til yoga nu – og i fremtiden?
Kristian Engberg, entreprenør, netværk og videnscenter www.108sider.com


Nørdehjørne: Fleksibelt tilrettelagt undervisning – hot eller not?
Blot 3 pct. af landets aftenskoleundervisning foregår som fleksibelt tilrettelagt undervisning. Hvorfor bruges muligheden ikke mere? Hvordan kan den bruges? Og hvad er grænserne for, hvad man kan?

Nørdesession for kommuner og aftenskoler, hvor vi kigger nærmere på regler og rammer for den fleksible undervisning.

Vi har inviteret en række eksperter, som vil give os svar på spørgsmål som: Hvad var visionerne bag den fleksibelt tilrettelagte undervisning? Hvordan bliver ordningen brugt? Hvor meget skal undervisningen skille sig ud? Hvad tillader kommunerne? Og mange flere spørgsmål.

Lyt til podcast fra sessionen

Ordstyrer:
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Vores udvalgte eksperter:
Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus,
Marlene Berth Nielsen, souschef, Fora,
Bernhard Trier Frederiksen, sekretariatsleder, Fora,
Inge Brusgaard, konsulent, Aalborg Kommune.


Dag 2: Onsdag den 12. september 2018


Folkeoplysningens mødesteder
Hvad betyder vores mødesteder for folkeoplysningen og dens muligheder? Hvordan udvikles nye mødesteder lige nu, og hvordan vil de fysiske rammer for folkeoplysningen tegnes i fremtiden?

Lyt til podcast fra sessionen

Nye faciliteter og nyt liv?
Fokus Folkeoplysning i Aalborg har seks forskellige adresser i byen, og en af dem er det nye hovedkvarter på 3.600 m², som blev indviet i 2017. Hvordan arbejder en stor aftenskole strategisk med udvikling af faciliteter, og hvad var bevæggrundene og visionerne for det nye hovedkvarter?
Bjørn Salling, direktør, Fokus Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Fælles faciliteter – En helt ny leg?
Med visionen om at give unge en unik platform til at skabe aktiviteter på tværs af organisationer og fællesskaber tog spejderne i Danmark i 2015 initiativ til at købe Middelgrundsfortet. ’Ungdomsøen’ er nu under renovation og opbygning frem mod indvielsen i 2019. Hvor langt er de, og hvad er fordelene og ulemperne ved at arbejde på tværs af organisationer, når der skal etableres nyskabende og åbne faciliteter?
Lisbeth Trinskjær, ungdomsøudvikler

Hent oplæg (pdf)

Fremtidens mødesteder
Hvor sker nyskabelserne i rammerne for folkeoplysning? Hvor er de gode eksempler, og hvordan kan rammerne bidrage til at styrke aktiviteterne og åbne folkeoplysningen for nye målgrupper? Hvordan vil fremtidens folkeoplysende mødesteder se ud? Lokale og Anlægsfonden har længe været toneangivende for nyskabende idrætsfaciliteter. Hør om deres visioner for de kommende år.
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden

Se video af oplæg


Faciliteter som udviklingsmotorer
Faciliteter 2

Lyt til podcast fra sessionen

Nyt liv i gamle kvarterer
Flere steder er de bynære industrikvarterer fra 1970’erne blevet en slags frizone for så forskellige aktiviteter som danseprojekter, genbrug, sociale mødested og fitness. Det er ikke en udvikling, der er planlagt. Tværtimod. Det sker på enkelte personers, gruppers eller organisationers initiativ. Hvorfor sker den udvikling og hvad kan man forestille sig det kan betyde for fritidslivet i fremtiden?
Anne Mette Boye, studielektor, Arkitektskolen Aarhus, Ejer, Second City

Hent oplæg (pdf)

Landsbyklynger
Gennem længere tid har danskerne i højere grad bosat sig i byerne end på landet. Flere initiativer sigter dog mod at hindre en skævvridning af Danmark. Sammen med Realdania og DGI har Lokale og Anlægsfonden søsat et stort udviklingsprojekt, der skal støtte lokale samarbejder, der har fokus på at optimere lokalområdernes ressourcer og muligheder.
Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden

Hent oplæg (pdf)

DMJX
I 2019 flytter journalist-uddannelsen i nye bygninger. De gamle bygninger skal danne rammen om mere liv til lokalområdet. Her skal skabes et alsidigt byområde med ca. 300 ungdomsboliger, almene boliger, byhuse m.m. Meget symbolsk bliver dette projekt fulgt op af en stærk satsning fra civilsamfundet. FO-Aarhus vil omdanne den fredede del af Journalisthøjskolen til et dynamisk fælleshus som samlingspunkt for områdets beboere med café, museum og aktiviteter.
Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus

Hent oplæg (pdf)

Faciliteter, nej tak!
Faciliteter er ikke det eneste saliggørende middel til udvikling og medlems-fremgang. Mød en forening, der skaffede sig af med sine faciliteter og fik flere medlemmer.
Peter Erkmann, gruppeleder, Køgespejderne

Hent oplæg (pdf)


Højskolerne – hvordan har de det?
Næste år fylder højskolerne 175 år som skoleform. De har lige siden starten spillet en central rolle i fortællingen om folket og Danmark. Men hvor er de i dag – og hvilken samfundsmæssig rolle har de?

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Højskolerne anno 2018
Hvordan trives højskolerne i 2018? Vifos nye undersøgelse giver et overblik over højskolernes tilstand, udfordringer og potentialer.
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning og Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Mellem dannelse og nytte
Hvad betyder højskolerne for Danmark, og hvilken samfundsmæssig rolle spiller de i dag? En historisk perspektivering.
Hans Henrik Hjermitslev, lektor, ph.d., University College Syddanmark

Hent oplæg (pdf)

Højskolerne i fremtiden
Hvordan ser højskolerne selv den nuværende udvikling, hvor der både er besparelser og fødselsdagsgaver i farvandet? Hvad ser de som deres rolle i fremtiden, og hvad skal der til for fortsat at sikre deres samfundsmæssige betydning?
Lisbeth Trinskjær, formand, Folkehøjskolernes Forening

Hent oplæg (pdf)


Når aftenskolen ikke er en aftenskole
Innovation 1: Aftenskolerne oplever, at de bliver udfordret af andre aktører. Men kan de andre også være til inspiration? Denne session stiller skarpt på aktører, der har taget aftenskolernes kerneaktiviteter til sig og fornyet dem på hver deres måde.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Foretagsomheden
Foretagsomheden er en ungdomsforening, der sætter fokus på håndværk, byggeteknikker og vidensdeling. Hvad kræver det at give husfliden nye klæder og målgrupper?
Villads Claes Olesen, formand, Foretagsomheden

Hent oplæg (pdf)

annetted.dk
annetted leverer strikkekurser, strikkeevents og strikkeudvikling. Håndarbejdet går sin sejrsgang, men kræver det noget, der ikke kan ske i aftenskolen?
Annette Danielsen, annetted.dk

Fra cyber til sy-makker
85.000 danskere har brugt Boblberg som vejen til et aktivitetsfællesskab. Er det nye aktive borgere, eller er de digitale platforme en konkurrent til foreningslivet?
Rasmus Stæhr, medstifter, Boblberg

Hent oplæg (pdf)

Crossgenrer i folkeoplysningen
Nu kan børn også komme på højskole. Hvad er det særlige ved højskolen, der kan bidrage til det frivillige børne- og ungdomsarbejde?
Jacob Solsø Holm, forstander, Aarhus Børnehøjskole

Hent oplæg (pdf)


Værtskabet baner vejen
Faciliteter 3: Vi har en lang tradition for at tænke vores faciliteter som mødesteder for én gruppe eller én aktivitet.

Lyt til podcast fra sessionen

Potentialet er enormt, hvis flere faciliteter bliver til mødesteder for forskellige aktører. Hør hvordan kulturinstitutioner tager fælles værtskab og se, hvordan kulturtorve skyder op, hvor biblioteker, museer osv. tager ansvar for uderummet. Lokale og Anlægsfonden stiller skarpt på mødestedernes potentialer og slutter af med en cafésnak.

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, og Anna Hassel, arkitekt, Lokale og Anlægsfonden

Hent oplæg (pdf)


Folkeoplysningen – plads til alle?
Session 1: Er der plads til alle i folkeoplysningen, og hvordan skaber man de bedste vilkår for rummelighed? Dette spor sætter fokus på rammer og grænseflader for udsattes deltagelse i fritidsliv og folkeoplysning.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Case 1: Højskolerne
Videncenter for Folkeoplysning foretog i 2017 en analyse af specialpædagogisk støtte på højskoleområdet. Hvordan tages der hensyn til både elevernes behov og skolernes særpræg?
Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Case 2: Aftenskolerne – det store ansvar
Handicapundervisningen udgør 1/3 af undervisningstimerne, og 43 pct. af de kommunale midler til aftenskoleundervisning går til handicapundervisningen. De fem landsdækkende oplysningsforbund har taget initiativ til at skabe en fælles etik for handicap-undervisningen i aftenskolerne.
Henrik Christensen, sekretariatsleder, Dansk Oplysnings Forbund, og formand, Oplysningsforbundenes Fællesråd

Hent oplæg (pdf)

Case 3: Idrætstilbud for udsatte – et pulje/politisk kludetæppe
Hvordan ser det brogede billede af aktører, puljer og målgrupper med fokus på forskellige udsatte grupper ud?
Maja Pilgaard, konstitueret direktør, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)


New kids on the old block
Innovation 2: Det er ikke kun private initiativer, der skaber nye tilbud. Sessionen giver spændende eksempler på nyskabelser inden for folkeoplysningsområdet.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Kultur og forening
Hvad får en flok unge kultur- og musikentreprenører til at starte en almennyttig forening? Og hvorfor er det vigtigt med fede gadefester?
Albert F. Helmig, projektleder, booker og medstifter, Aarhus Volume

Hent oplæg (pdf)

Piraterne erobrer land
Coding Pirates er en forening i rivende udvikling. Med fokus på børn og unges kreative brug af teknologi og teknologisk dannelse samt en alternativ tilgang til foreningsliv har foreningen i løbet af få år spredt sig til hele landet. Coding Pirates Aarhus har været motoren i en af foreningens store succeser ’Game Jams’, hvor børn og unge dyster om at udvikle spil i løbet af blot 24 timer. Hør om visionerne for disse events og udviklingen af dem.
Mikey Andersen, næstformand, Coding Pirates Aarhus

Hent oplæg (pdf)

Go join – Et nyt digitalt oplysningsforbund?
AOF lancerede i 2016 deres folkeoplysnings-app. Nu har de etableret et samarbejde med KultuNaut. Hvordan går det med appen, og hvad er visionerne for den?
John Meinert Jacobsen, administrerende direktør, AOF

Hent oplæg (pdf)


Puljehelvede eller udviklingshimmel?
Er den evige fondsjagt spild af tid og ressourcer? Med udgangspunkt i tre konkrete eksempler sættes puljerne til debat. Hvornår giver de mening?

Lyt til podcast fra sessionen

Reformationen i Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet i Aarhus fik godt 7 millioner kr. fra A.P. Møller Fonden til at stå for den folkeoplysende markering af reformationsjubilæet. Hvordan er de blevet brugt – og gav de mening?
Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet i Aarhus

Hent oplæg (pdf)

Højskolepuljer
Nye målgrupper og lokal brobygning. En evaluering af to puljer på højskoleområdet viste, at de deltagende højskoler for relativt få midler nåede mange af deres målsætninger. Hvad var det der lykkedes?
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Hvornår giver puljer (ikke) mening
For politikere og fonde er puljer en måde at sætte dagsordenen, og puljer er i stigende grad blevet en del af grundfinansieringen for mange NGO’er, foreninger og andre folkeoplysende aktører. Men hvornår giver puljer mening, og hvornår gør de ikke?
Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Hent oplæg (pdf)


Folkeoplysningen – plads til alle?
Session 2

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Fritidspas – vejen ind i fritidslivet?
Hvor udbredt er fritidspas, og hvordan er ordningerne skruet sammen? Hvordan hjælpes de udsatte børn og unge af ordningerne?
Steffen Rask, analytiker, Idrættens Analyseinstitut

Hent oplæg (pdf)

Hvem er der plads til på højskolerne – og hvad får de ud af det?
Vrå Højskole har gennem 3 år kørt et EU finansieret projekt med ’højskolen som genvej.’ Hvad siger resultaterne fra følgeforskningen om de unge, der har brugt tilbuddet, og hvad er højskolen en genvej til?
Lene Ingemann Brandt, ph.d. adjunkt, Aalborg Universitet

Hent oplæg (pdf)

Hvad blev der af flygtningene?
Hvilke udfordringer og gode erfaringer findes i arbejdet med at inkludere flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter? DFS undersøgte i 2017 en række folkeoplysende initiativer. Resultaterne belyser både gode erfaringer og barrierer i arbejdet med at skabe plads til alle målgrupper.
Celia Skaarup, udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Hent oplæg (pdf)


Det lærer man (også) i aftenskolen
Hyggesession for aftenskoleinteresserede. Kom og quiz om aftenskolernes fag, og hør hvordan udviklingen i aftenskolernes fag har været gennem de seneste 10 år.

Lyt til podcast for sessionen

Se video fra sessionen

Aftenskolernes fag
Aftenskolernes fag har forandret sig gennem tiderne og afspejlet både samfundets behov og aftenskolernes rolle. Vifo er i en helt ny undersøgelse dykket ned i udviklingen i aftenskolernes fag fra 2007- 2017.
Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Hent oplæg (pdf)

Kan du huske???
To aftenskoleveteraner erindrer trends og vildskud. Leif Max Hansen og Torben Dreier fortæller aftenskoleanekdoter.
Leif Max Hansen, folkeoplyser, og Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus


Mellem Grundtvig og good governance
Folkeoplysningen som idé er vævet tæt sammen med folkestyre, demokrati og deltagelse. Men hvordan står det til med den gode forretningsførsel i de danske organisationer, og er det overhovedet et emne, som vi har brug for at diskutere? Hvordan sikrer man demokrati, transparens og/eller deltagerindflydelse i organisationerne samtidig med den stigende professionalisering, der sker i mange sammenhænge?

Lyt til podcast fra sessionen

Er good governance kun for ’de andre’?
På europæisk plan er der udviklet et redskab (NSGO) til at sikre større gennemsigtighed og demokrati i de internationale idrætsorganisationer. Men hvordan ser billedet ud i de danske folkeoplysende organisationer? Hør hvordan fire centrale folkeoplysningsorganisationer (DFS, FFD, DUF, DIF) scorer i forhold til god ledelse.
Jens Alm, analytiker, Idrættens Analyseinstitut/Play the Game

Hent oplæg (pdf)

Debatpanel:
Per Paludan Hansen, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd
Lisbeth Trinskjær, formand, Folkehøjskolernes Forening
Jan Larsen, juridisk konsulent, Danmarks Idrætsforbund


Afslutning
Videncenter for Folkeoplysning takker af for denne gang.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.