Spejdernes nye direktør: ”Vi samarbejder for at kunne nå bredere ud”

Thea Hass Foto: Spejderne/Erik Gunst Lund

Foto: Spejderne/Erik Gunst Lund

Spejdernes nye direktør, Thea Hass, ser et kæmpe potentiale i et tættere samarbejde mellem de fem internationalt anerkendte spejderkorps, men en egentlig fusion er ikke på tegnebrættet.

Selv om de alle er en del af den internationale spejderbevægelse, har de fem danske spejderkorps traditionelt haft deres egen profil, ligesom de i størrelse spænder fra Det Danske Spejderkorps med knap 20.000 medlemmer under 30 år til Dansk Spejderkorps Sydslesvig med 4-500 medlemmer under 25.

Men i løbet af det seneste år har de danske spejderkorps øget deres samarbejde markant. Først ved stiftelsen af foreningen Spejderne i december 2015, og for nyligt ved ansættelsen af den fælles direktør Thea Hass, som har til opgave at koordinere aktiviteter og kommunikationsindsatser på tværs af korpsene.

Videncenter for Folkeoplysning har stillet Thea Hass fem spørgsmål om perspektiverne i det fremtidige tværkorpslige samarbejde.

Betyder det øgede tværkorpslige samarbejde, at de danske spejdere reelt er på vej mod en sammenlægning til kun ét korps?

”Nej, der er ingen planer om at lægge spejderkorpsene sammen, men alene planer om at udnytte synergieffekten mellem korpsene. På den måde kan vi udvikle fremtidens spejderarbejde i fællesskab, i stedet for at hvert korps gør det parallelt. Korpsene har hvert deres særpræg, som skal beholdes i fremtiden. På den måde bliver det samlede spejdertilbud bredere og kan dermed tiltrække flere børn og unge.”

Hvad ser du som det største potentiale ved at øge samarbejdet på tværs af de fem spejderkorps?

”Alle de fem spejderkorps anvender spejdermetoden* som den grundlæggende arbejdsform, og på den måde er der mere, der samler korpsene, end der adskiller dem. Derfor er det et kæmpe potentiale ved at gå sammen om at løfte de fælles opgaver.”

”Spejdernes Lejr og Folkemødet er gode eksempler på, at man kan nå længere ud, når man går sammen. Købet af Middelgrundsfortet, som nu skal blive til Ungdomsøen, er også et eksempel på en investering, hvor det giver rigtig god mening, at man går sammen om tingene. Den nye bevilling fra Nordea-fonden på 120 mio. kr. til renovering af Ungdomsøen er et godt eksempel på, at spejderbevægelsen i fællesskab har forudsætningerne for at tænke virkelig stort og innovativt, og på den måde skabe nye tilbud til gavn og glæde ikke kun for spejdere, men for alle børn og unge i Danmark.”

Hvad ser du som den største barriere i forhold til samarbejdet?

”Jeg ser ikke nogen egentlige barrierer i samarbejdet, men nogle opmærksomhedspunkter, der skal være fokus på i det videre arbejde. Det er vigtigt, at Spejdernes arbejde hurtigt bliver så konkret, at det kan mærkes helt ud i den enkelte spejdergruppe, så alle spejdere får en fordel af at samarbejde. Og det er vigtigt, at man i samarbejdet formår at tage hensyn til de enkelte korps’ forskelligheder, så alle spejderkorps – både store og små – for alvor kommer til at føle sig som en del af det større fællesskab.”

Jeg har læst i et par online debatter, at nogle spejdere er bekymrede over, om opprioriteringen af det tværkorpslige samarbejde kan komme til at gå ud over medlemsdemokratiet og gennemsigtigheden i deres organisation. Hvad er dine tanker om disse bekymringer?

”Etableringen af Spejderne er et stort og modigt skridt, som de fem korps har foretaget, og også et meget fremsynet skridt. Derfor er det helt naturligt, at der vil opstå debat i de enkelte korps, og at der vil være spørgsmål og bekymringer - især i en etableringsfase. Det viser for mig at se kun, at spejdere generelt er engagerede mennesker, der ønsker at vide besked om, hvad der foregår i deres spejderkorps.”

”Min ambition er, at der skal være lige så stor gennemsigtighed i Spejdernes arbejde, som der er i arbejdet i det enkelte korps, for der er ikke noget at skjule. Jeg oplever, at Spejderne er en lige så demokratisk organisation som de enkelte korps er, men at demokratiet er bygget op på en anden måde, fordi Spejderne er en anden form for organisation.”

”Jeg oplever også, at der blandt mange medlemmer i de enkelte korps er et meget stærkt tilhørsforhold til eget korps. Især hvis man har været medlem gennem mange år, vil man også have oplevet en tid, hvor det ikke var spor naturligt at samarbejde på tværs. Derfor er det vigtigt, at Spejdernes aktiviteter skal have fokus på arbejdet i de enkelte grupper, så man som spejder forhåbentlig får en oplevelse af at kunne mere - både i sin egen gruppe, og fordi man får nogle nye muligheder for at samarbejde med andre grupper lokalt.”

Hvor håber du, at Spejderne er om 10 år?

”Jeg håber, at spejderbevægelsen om 10 år har vokset sig større og stærkere, er blevet et mere markant og synligt tilbud til børn og unge, og er blevet en mulighed for flere til at udvikle deres evner og potentiale i det særlige fællesskab, som spejderlivet tilbyder. I den forbindelse håber jeg, at Spejderne kan være en stærk drivkraft i udviklingen af spejderbevægelsen, og at tilbuddene i de enkelte korps alle steder opleves som bedre og bredere, end man selv ville have kunnet være i stand til at udvikle dem.”

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.