Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur

Foto: Sanne Vils Axelsen

21.03.2017

Af Katja Høiriis
Kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.

Kulturminister Mette Bock har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur og komme med forslag til en mere decentral organisering, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge arbejdsgruppens kommissorium er Folkeuniversitetets komplekse struktur ikke fulgt med udviklingen og understøtter ikke i høj nok grad Folkeuniversitetets formål med at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

En decentral organisering af Folkeuniversitetet vil ifølge kommissoriet indebære, at Folkeuniversitets fire afdelinger samt Komitéstyrelsen ikke længere skal referere til et folkeuniversitetsnævn, men fungere som selvstændige, selvejende institutioner. Det vil ifølge kommissoriet gøre styringen af Folkeuniversitetet mindre bureaukratisk og mere tidssvarende og dermed skabe mere hensigtsmæssige rammer for at udbrede Folkeuniversitets arbejde til en bredere målgruppe.

Kommissoriet beskriver en række overvejelser, som arbejdsgruppen skal gøre sig i arbejdet med en mere decentral model. Det gælder blandt andet balancen mellem afdelingerne i universitetsbyerne og den frivillige folkeuniversitetsvirksomhed, afdelingernes forhold til værtsuniversiteterne og koordineringen på tværs af Folkeuniversitetets enheder.

Arbejdsgruppen ledes af Kulturministeriet og består af medlemmer både inden for og uden for Folkeuniversitetet. Arbejdsgruppens medlemmer er:

  • Afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet
  • En administrativ leder/rektor fra hver af de fire afdelinger i universitetsbyerne samt Komitéstyrelsen.
  • Fire repræsentanter fra Folkeuniversitetsnævnet herunder formanden og rektor
  • En repræsentant fra Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • Kontorchef Per Nylykke, Kulturministeriet
  • Vicedirektør Morten Lautrup-Larsen, Slots- og Kulturstyrelsen
  • Enhedschef Tine Vind, Slots- og Kulturstyrelsen

Arbejdsgruppen mødes første gang primo april og forventes at afslutte arbejdet i løbet af maj måned. Kulturministeriet vil derefter udarbejde et nyt lovforslag og forslag til en ny bekendtgørelse på området.

Videncenter for Folkeoplysning satte i 2015 Folkeuniversitetet under lup, og rapporten ’Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder’ fandt, på samme måde som arbejdsgruppens kommissorium, at samfundsudviklingen udfordrede Folkeuniversitetets struktur, som ikke syntes at have fulgt med tiden. 

Læs mere

 
 

Læs pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Læs arbejdsgruppens kommissorium

Læs Vifos artikler fra undersøgelsen af Folkeuniversitetet:


Læs Henrik H. Brandts kommentar 'Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse'

Læs forman for Folkeuniversitetsnævnet, Troels Borrings, kommentar: 'Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde'

Læs også artiklen 'Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?

Download Vifos rapport ’Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder’

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.