Vifo igangsætter undersøgelse af aftenskolernes tilstand

Mand ved computer. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

24.03.2017

Af Redaktionen
Videncenter for Folkeoplysning gennemfører nu en landsdækkende undersøgelse blandt landets aftenskoler. Gennem et spørgeskema til alle aftenskoleledere vil Vifo undersøge, hvordan det er at drive aftenskole anno 2017.

Aftenskoleledere fra landets omtrent 1.200 aftenskoler kan i disse dage se frem til at modtage et spørgeskema fra Videncenter for Folkeoplysning, som har igangsat sin første landsdækkende undersøgelse af aftenskoleområdet.

Undersøgelsen ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ sætter fokus på aftenskolen som institution og skolernes indbyrdes forskelle og ligheder i forhold til bl.a. størrelse, organisering og deres selvvurderede tilstand.

Aftenskolelederne vil i spørgeskemaet derfor blive spurgt nærmere ind til en række forhold som aftenskolens aktiviteter, økonomi, samfundsmæssige rolle samt de udfordringer og potentialer, de oplever, der er på området.

Vifo har tidligere undersøgt dele af aftenskoleområdet og set på kommunernes forvaltning af folkeoplysningsområdet, men den nye undersøgelse bliver den første store landsdækkende afdækning af aftenskolerne siden 1998.

Ambitionen er at skabe større indsigt i området og medvirke til at øge opmærksomheden om aftenskolernes behov, betydning og potentialer. Vifo håber derfor på stor opbakning til undersøgelsen, så den kan tilvejebringe et solidt vidensgrundlag på området.

Den endelige rapport vil blandt andet indkredse, hvilke faktorer der for aftenskolelederne er med til at fremme eller forhindre en succesfuld aftenskole, samt hvilken betydning de økonomiske og organisatoriske rammer har for skolernes trivsel og muligheder. Samtidig vil undersøgelsen kortlægge, hvilke typer af aftenskoler der er mest fremherskende, og hvilke geografiske mønstre der er i aftenskolernes karakter.

Undersøgelsen er støttet af Kulturministeriet, og den endelige rapport forventes at udkomme ved udgangen af 2017.

Læs mere

 
 

Spørgsmål omkring spørgeskemaundersøgelsen kan stilles til analytiker Malene Thøgersen på malene.thogersen@vifo.dk

Læs mere om undersøgelsen ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’

Vifo har tidligere gennemført en række mindre undersøgelser på aftenskoleområdet. Læs mere om Vifos tidligere undersøgelser

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.