Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet

Folkeuniversitetet i Emdrup. Foto: Søren Kjeldgaard

En arbejdsgruppe foreslår en række ændringer af Folkeuniversitetets struktur. Foto: Søren Kjeldgaard

23.06.2017

Af Redaktionen
En arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet er på trapperne med en række anbefalinger til en ny organisering af Folkeuniversitetet. Blandt andet foreslås en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet.

I marts måned nedsatte kulturminister Mette Bock en bred arbejdsgruppe til at se nærmere på Folkeuniversitetets struktur og komme med forslag til en mere decentral organisering.

Den endelige rapport med arbejdsgruppens anbefalinger er endnu ikke offentliggjort, men ifølge en pressemeddelelse fra Kulturministeriet er den på trapperne, og i rapporten vil et klart flertal i arbejdsgruppen bakke op om en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne. I stedet vil de fire afdelinger i Aarhus, Odense, Aalborg og København samt Komitéstyrelsen videreføres som selvstændige enheder. De lokale frivillige komiteer vil fortsat være tilknyttet en overordnet enhed.

Ifølge arbejdsgruppens kommissorium var Folkeuniversitetets nuværende struktur for kompleks og utidssvarende og understøttede ikke formålet om at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Det mener kulturminister Mette Bock man kan komme til livs gennem den nye organisering:

”Det er glædeligt, at der tegner sig en bred opbakning i arbejdsgruppen til at anbefale en forenklet organiseringen af Folkeuniversitetet, der gør universitet mere tidssvarende. Mindre bureaukrati er til gavn for brugerne, og vi styrker samtidig det lokale arbejde,” siger hun i pressemeddelelsen.

Med udgangspunkt i rapporten forventer ministeren at sende et lovforslag omkring en ændring af reglerne for Folkeuniversitetet i høring inden sommerferien.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.