Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration

Motion. Foto: Colourbox

Ny Viforapport viser, at aftenskolerne gerne vil bidrage til at løse samfundets udfordringer. Foto: Colourbox

08.06.2018

Af Henriette Bjerrum
Vifos rapport om aftenskolerne viser, at aftenskolerne i høj grad oplever, at de har en vigtig samfundsmæssig rolle, og at de ønsker at bidrage til at løse samfundets udfordringer.

Aftenskolerne er ikke kun optaget af at tilbyde gode kurser. De oplever i høj grad, at aftenskolen som skoleform er et samfundsmæssigt vigtigt tilbud, der kan rumme mange forskellige slags deltagere og samtidig fremme deres livskvalitet.

Adspurgt om aftenskolernes forskellige kvaliteter fremhæver aftenskolerne over en bred kam netop, at de skaber bedre livskvalitet hos deltagerne og muligheder for at indgå i fællesskaber (figur 1).

Figur 1: Aftenskolernes holdninger til deres generelle samfundsmæssige betydning (pct.)

Figur 1_Aftenskolernes Holdninger Til Deres Generelle Samfundsmæssige Betydning

n = 323. Respondenterne har vurderet, hvorvidt de er enige eller uenige i hvert enkelt udsagn om aftenskolerne. Andele i pct.

På tværs af skoletyper (se boks) er der ikke de store forskelle på holdningerne til aftenskolernes samfundsmæssige betydning. Der er dog en tendens til, at de flerfaglige skoler er mere enige i mange af udsagnene.

Især er der forskel på skolernes vurdering af, hvad man kunne kalde den ’demokratiserende effekt’, hvor kun 69 pct. af de små et-faglige aftenskoler mener, at aftenskolerne gør deltagerne mere samfundsmæssigt engagerede. Blandt de store flerfaglige er andelen 92 pct.

Den vigtigste samfundsmæssige rolle
Aftenskolerne blev desuden bedt om at beskrive, hvad de oplever som aftenskolernes vigtigste brede samfundsmæssige rolle. Tabel 1 viser kodningen af de åbne svar. De tre roller, som flest aftenskoler vurderer som de vigtigste, er at skabe fællesskaber på tværs af samfundsmæssige skel, at øge deltagernes livskvalitet, ved at borgerne er mere aktive, og at sikre mere viden til deltagerne og borgerne.  

Desuden oplever enkelte specialiserede aftenskoler, at de har en vigtig kulturbevarende funktion ved at holde liv i gamle håndværk eller videreføre traditioner og specialviden på et område.

Tabel 1: Aftenskolernes egen vurdering af deres vigtigste samfundsmæssige rolle

 

Andel i pct.

Antal skoler

Skabe fællesskab

45

121

Skabe aktive borgere

38

102

Oplysning/medborgerskab

36

96

Holde liv i gamle håndværk

10

28

Integration

0 (0,01)

3

Tabellen viser kategorierne samt antal/andel af skoler, der har nævnt den aktuelle kategori som svar på spørgsmålet: ’ Hvad oplever du som jeres aftenskoles/forenings vigtigste samfundsmæssige rolle?’ n=268 Andelene summer ikke til 100, da flere skoler har nævnt mere end en rolle i de åbne svar.

Aftenskolerne vil bidrage
Aftenskolernes syn på deres samfundsmæssige rolle afspejles i de samfundsmæssige udfordringer, som de fremhæver, at de ønsker at bidrage til at løse. Igen er deres visioner ikke begrænset til selve aktiviteten, men relateret til generelle problemstillinger.

Næsten halvdelen af skolerne peger på generel dårlig livskvalitet, og næsten hver tredje nævner ’manglende viden’ som et samfundsmæssigt problem. De aftenskoler, der i den forbindelse fremhæver særlige temaer, har især fokus på miljøet og mellemmenneskelig forståelse. Desuden ønsker flere aftenskoler at bidrage til integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Andre fremhæver ensomhed og social isolation som et problem, de er med til at løse, mens en lille del af aftenskolerne peger på manglende kultur-og traditionsbevarelse som et samfundsmæssigt problem. Aftenskolerne oplever således, at de gennem deres aktiviteter bidrager både til borgernes trivsel og til at løse samfundsmæssige problemstillinger.

 

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.