Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival

Folkeuniversitetet _Hearts And Minds _Martin Dam Kristensen

Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival. Foto: Martin Dam Kristensen/Folkeuniversitetet i Aarhus

07.01.2019

Af Redaktionen
Videncenter for Folkeoplysning har indgået en aftale med Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning om en evaluering og fremadrettet perspektivering af festivalen Hearts & Minds.

Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning afholdt i 2018 den fjerde udgave af vidensfestivalen Hearts & Minds. Festivalen handler om sundhed, trivsel og det gode liv – og har hvert år et særligt undertema. Folkeuniversitetet har indgået en aftale med Vifo om en evaluering og fremadrettet perspektivering af festivalen.

Undersøgelsen har som overordnet formål at:

  • belyse og beskrive udviklingen i indhold, omfang, deltagerantal samt geografisk udbredelse mellem 2015 og 2018 på baggrund af eksisterende data.
  • kortlægge væsentligste erfaringspunkter i forhold til programindhold, planlægning og samarbejde med andre aktører.
  • perspektivere erfaringsopsamlingen med fokus på læringspunkter, der kan munde ud i anbefalinger til fremadrettede lignende initiativer.

Evalueringens tre centrale undersøgelsesdele vil have et særligt fokus på brugergrupper (primært i forhold til køn, alder og socioøkonomisk baggrund) og geografi (i forhold til urbanisering) med henblik på at afsøge potentialer og barrierer for at nå ud til et bredere publikum.

Researchdelen vil have fokus på at afdække eksisterende viden om brugere samt ikke-brugere af tilbud under folkeoplysningen samt de generelle kulturvaner blandt forskellige segmenter af befolkningen. Hvilke kulturelle- og folkeoplysende aktiviteter appellerer generelt til forskellige målgrupper? Hvilke barrierer fremkommer af den eksisterende viden hos forskellige brugergrupper, som Folkeuniversitetet bør være særlig opmærksom på i tilrettelæggelsen af arrangementer?

Interviewdelen vil have særligt fokus på at få italesat og mere systematisk at belyse erfaringspunkter med planlægning og afvikling af festivalen. Hvori opstod de væsentligste udfordringer i planlægningsfase og afviklingsfase? Hvilke andre aktører var involveret i planlægning og afvikling af festivalen? Hvordan foregik samarbejdet? Hvilke gode og mindre gode erfaringer påpeger aktørerne i samarbejdsprocessen?

Perspektiveringen vil tage afsæt i centrale pointer fra researchdelen og interviewdelen med fokus på, hvordan man arbejder målrettet med at skabe aktiviteter, der appellerer til flere forskellige målgrupper på tværs af land og by. Perspektiveringen vil primært fokusere på deltagere og relevante samarbejdspartnere/samarbejdsmetoder til inspiration for fremadrettede initiativer.

Evalueringsrapporten forventes afsluttet i foråret 2019.

Yderligere information

 
 

Analytiker Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning
Tlf. 8748 2026, malene.thogersen@vifo.dk

Læs mere om Hearts & Minds festivalen på Folkeuniversitetets hjemmeside

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.