Vifo undersøger de uniformerede korps i Aalborg Kommune

DDS spejdere. Foto: Jens Thybo

Foto: DDS/Jens Thybo

Videncenter for Folkeoplysning har indgået et samarbejde med Aalborg Kommune om at undersøge gruppelivet, udfordringerne og potentialerne hos de uniformerede korps i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune vil gerne gøre det nemmere at være forening i kommunen og har derfor indgået et samarbejde med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om at lave en analyse af forholdene for de uniformerede korps som spejdere og FDF, der har hjemsted i kommunen.

Gennem fokusgruppeinterviews, deltagerobservation og spørgeskemaer skal Vifo afdække, hvordan hverdagen anno 2020 ser ud i de uniformerede korps.

”Vi har et håb om, at vi gennem korpsanalysen kan få en dybere indsigt på tværs af de forskellige grupper i forhold til, hvad deres behov er nu og i fremtiden. Hvis vi kender korpsene og deres aktiviteter bedre, både hvad angår udfordringer, behov, styrker og eksistensgrundlag, så kan vi også bedre servicere dem i den rigtige retning,” siger Morten Hvilsom Larsen, fritidskonsulent i Sundheds-& Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Undersøgelsen består af flere dele. Den lægger ud med at kortlægge de aktiviteter, der foregår i de forskellige grupper af uniformerede korps, og hvordan samspillet er med kommunen. Den ser også på, hvad der karakteriserer ledere og bestyrelsesmedlemmer, samt hvordan opgaverne mellem bestyrelse og gruppeledere fordeles.

Derudover vil Vifo undersøge forældrenes baggrund samt opfattelse af og forventninger til de uniformerede korps, da forældrenes rolle ofte har stor betydning for børnenes valg af fritidsaktivitet.

Spejdergruppernes trivsel og økonomi
I anden del af undersøgelsen kigger Vifo nærmere på gruppernes trivsel, deres aktiviteter og brug af faciliteter. Analysen vil stille skarpt på gruppens egen vurdering af, hvordan det går med at rekruttere spejdere og ledere, hvordan de skaber motivation og engagement, og hvilken betydning f.eks. uddannelse, faciliteter og traditioner med lejre har i denne sammenhæng.

Vifo vil desuden belyse gruppernes økonomi, deres samarbejde med både korpskontoret, andre spejdergrupper, kirken og øvrige aktører samt deres engagement i og betydning for lokalsamfundet.

Det sidste centrale tema i undersøgelsen fokuserer på, hvad det vil sige at være en god spejder. Hvad lærer man til spejder, og hvilke færdigheder og værdier er vigtige i de uniformerede korps? Vifo vil også spørge hvad deltagernes, forældrenes, ledernes og bestyrelsesmedlemmernes holdning er til frivillighed og fællesskab.

Analysen vil fokusere på ligheder og forskelle mellem korps både i forhold til korpsenes pædagogiske tilgangsvinkel og deres kirkelige tilknytning.

Undersøgelsen foretages sideløbende med en anden Vifo-analyse af de uniformerede korps’ rammer og vilkår i de seks største byer i Danmark. Her vil samarbejdet mellem korps og kommuner være i fokus med henblik på at afdække forskelle og ligheder i de forskellige byer.

Undersøgelsen forventes at være færdig i foråret 2021, og centerleder i Vifo, Henriette Sønderskov Bjerrum, er spændt på resultaterne.

”Det er første gang, Vifo har fået mulighed for at lave en større undersøgelse af de uniformerede korps, og det er vi glade for. Det bliver interessant at få et dybere indblik i deres hverdag, værdier og visioner,” siger Henriette Sønderskov Bjerrum, der også er projektleder for undersøgelsen.

Undersøgelsen begynder nu og forventes færdig medio 2021.

Yderligere information

 
 

Centerleder, Henriette Sønderskov Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning

Mobil: +45 2921 0943
Mail: henriette.bjerrum@vifo.dk

Læs mere om projektet og Vifos andre undersøgelser på siden Vifo undersøger

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.