Dansk Folkeoplysnings Samråd gør det nemmere at blive medlem

Bestyrelsen i DFS havde stillet 17 ændringsforslag til vedtægterne, som alle blev godkendt på DFS’ repræsentantskabsmøde 1. september. Foto: DFS

06.09.2021

Af Kirsten Sparre
Årets repræsentantskabsmøde har vedtaget nye vedtægter, som fjerner mange tidligere begrænsninger for, hvem der kunne blive medlem af DFS. På mødet blev Per Paludan Hansen genvalgt som formand.

Det er blevet nemmere at blive medlem af folkeoplysningens brancheorganisation, Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Årets repræsentantskabsmøde har netop vedtaget nye vedtægter, som fjerner mange af de begrænsninger, der tidligere har været for at kunne blive medlem af DFS.

Fremover kan landsorganisationer, der har folkeoplysning som hovedaktivitet, søge om at blive medlemmer af DFS. Tidligere var det et krav, at organisationen både skulle have folkeoplysning som hovedformål og hovedaktivitet, og landsdækkende blev fortolket som en organisation, der havde et lokalt hjemsted og folkeoplysende aktiviteter i fire af landets fem regioner.

Men i dag er folkeoplysende organisationer ikke nødvendigvis knyttet til et bestemt fysisk sted, men kan også foregå virtuelt.

”Vi vil ikke udvande folkeoplysningsbegrebet, men vi skal kunne rumme de landsorganisationer, som arbejder med folkeoplysningen på nutidens vilkår,” sagde bestyrelsesmedlem Randi Jensen, da hun fremlagde forslagene til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet.

Hun påpegede også, at de gamle vedtægter brugte mange ord på at forklare, hvem der ikke kunne være medlem af DFS, og der var et langt bilag med typer af organisationer, der ikke kunne blive optaget.

”Med ændringerne kan vi sende et signal om, at vi er åbne, mens de nuværende bestemmelser om medlemskab nærmest sender et signal om, at vi ikke vil have flere medlemmer,” argumenterede Randi Jensen.

Ændringerne i vedtægterne betyder, at nogle af de organisationer, der i dag er associerede medlemmer, får mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer.

Per Paludan Hansen genvalgt som formand
Repræsentantskabsmødet genvalgte også Per Paludan Hansen som formand. Det skete efter et kampvalg mod Rasmus Nørlem fra oplysningsforbundet DEO, som Per Paludan Hansen vandt med stemmerne 38-7.

Det er første gang i 20 år, at der har været kampvalg til formandsposten i DFS, men repræsentanterne valgte altså at stemme på den kandidat, der har bestridt posten i mere end 14 år.

Der blev også valgt to nye medlemmer til bestyrelsen ved fredsvalg: Lise Korsgaard, sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum, og Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen.

Læs mere

Læs mere om repræsentantskabsmødet i DFS på DFS' hjemmeside

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.