Ændring af folkeoplysningsloven har ført til øget tilsyn med foreninger og et enkelt afslag på leje af lokale

05.10.2020

Ændringen af folkeoplysningsloven for at stoppe tilskud til antidemokratiske foreninger er blevet evalueret af Videncenter for Folkeoplysning. Evalueringen viser, at kun en enkelt forening har fået afslag på at leje et lokale siden januar 2017. Til gengæld har mange kommuner intensiveret deres tilsyn med de foreninger, som får tilskud eller tildelt lokaler efter folkeoplysningsloven.

1. januar 2017 trådte en ændring af folkeoplysningsloven i kraft, som skal sikre, at der ikke ydes offentlige tilskud til foreninger, som modarbejder demokrati eller grundlæggende frihedsrettigheder. 

Lovændringen blev vedtaget i 2016 med et stort flertal i Folketinget efter en omfattende debat om religiøse forkynderes rolle i samfundet. Den rummer en række nye paragraffer og formuleringer, som giver kommuner mulighed for at fratage antidemokratiske foreninger tilskud og adgang til offentlige lokaler og også indskærper, at kommunerne skal sikre større transparens omkring tildeling af og afslag på tilskud.

På opdrag fra Kulturministeriet har Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) kortlagt kommunernes implementering af lovændringen og undersøgt, hvilken effekt de nye regler har haft. Det er sket gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner og uddybende casestudier i fire kommuner.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at de nye paragraffer kun er blevet brugt en enkelt gang siden 2017 til at give en forening afslag på at leje et lokale. Trods øget tilsyn har ingen kommuner brugt loven til at fratage foreninger deres tilskud, og der er heller ingen kommuner, som vurderer, at der er foreninger, som er holdt op med at ansøge om støtte eller lokaler som følge af lovændringen. Mange kommuner skriver desuden i de uddybende svar i spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke har haft udfordringer med antidemokratiske foreninger.

Mange kommuner har intensiveret tilsynet med foreninger
Evalueringen viser, at den største effekt af lovændringen er sket i kommunernes tilsyn med de foreninger, som modtager tilskud eller får tildelt lokaler efter folkeoplysningsloven. 

Overordnet set har to ud at tre kommuner intensiveret deres tilsyn på forskellig vis. Andelen af kommuner, som fører tilsyn via dialog, er steget fra 20 til 30 pct., mens andelen, der fører tilsyn via besøg, er steget fra 38 til 52 pct. Dialogen omfatter især samtaler med nyopstartede foreninger, mens besøgene omfatter både anmeldte og uanmeldte besøg hos foreningerne.

Flere kommuner efterspørger klarere retningslinjer
Lovændringen har også pålagt kommunerne, at de skal offentliggøre lister over de foreninger, der får tilskud eller anvist lokaler, og de foreninger, som får afslag. Desuden skal kommunerne offentliggøre tilskudsregnskaber for de foreninger, som får tilskud efter folkeoplysningsloven.

9 ud af 10 kommuner angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de i større eller mindre grad har oplevet udfordringer i forbindelse med at implementere lovændringen, og næsten halvdelen af disse kommuner (44 pct.) er i tvivl om, hvordan loven skal fortolkes.

”Flere steder er der stadig usikkerhed om, hvorvidt den måde, de implementerer kravene om offentliggørelse på, reelt opfylder lovens krav,” siger senioranalytiker i Vifo, Malene Thøgersen, der har lavet evalueringen. 

”En konkret anbefaling vil derfor være, at der bliver lavet en vejledning med mere tydelige kriterier for, hvad lovændringen kræver i forhold til kravene om offentliggørelse, og at kriterierne formuleres, så de virker meningsfulde og overskuelige at administrere i praksis,” siger hun.

Om undersøgelsen
Videncenter for Folkeoplysning har gennemført en evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven for Kulturministeriet. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til kultur- og fritidsforvaltningerne i alle landets kommuner. 92 ud af landets 98 kommuner har bidraget til undersøgelsen. Derudover er der gennemført uddybende studier i fire udvalgte kommuner.

Læs mere på Videncenter for Folkeoplysnings hjemmeside:

Download evalueringen
Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven

Pressekontakt

Senioranalytiker Malene Thøgersen

Mobil: +45 6179 6463

malene.thogersen@vifo.dk

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.