Stramningen af folkeoplysningsloven har ført til mere tilsyn med foreninger i landets kommuner

05.10.2020

Ændringen i folkeoplysningsloven for at stoppe tilskud til antidemokratiske foreninger har ført til mere dialog og flere tilsynsbesøg hos foreningerne. Det er på det område, loven har haft størst effekt, viser en evaluering fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo).

Da et bredt flertal i folketinget i 2016 ændrede folkeoplysningsloven for at stoppe tilskud til antidemokratiske foreninger, skærpede politikerne også kravene til kommunernes arbejde med at føre tilsyn med de foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler efter folkeoplysningsloven.

Det er på det område, at loven har haft den største effekt, viser en evaluering, som Vifo har lavet for Kulturministeriet.

Mens lovændringen siden 2017 kun har ført til et enkelt afslag i en enkelt kommune på at leje et kommunalt lokale, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, at flere kommuner i dag fører tilsyn via besøg og dialog, end de gjorde før lovændringen.

Andelen af kommuner, som fører tilsyn via dialog, er steget fra 20 til 30 pct., mens andelen, der fører tilsyn via besøg, er steget fra 38 til 52 pct. Dialogen omfatter især samtaler med nyopstartede foreninger, mens besøgene omfatter både anmeldte og uanmeldte besøg hos foreningerne. Overordnet set har to ud af tre kommuner (61 pct.) intensiveret deres tilsyn på forskellig vis.

Mange kommuner er i tvivl om, hvordan de skal fortolke loven
Lovændringen har ført til en del ekstra arbejde i kommunerne, som nu også skal offentliggøre lister over de foreninger, der får tilskud eller anvist lokaler, og de foreninger som får afslag. Desuden skal kommunerne offentliggøre tilskudsregnskaber for de foreninger, som får tilskud efter folkeoplysningsloven.

9 ud af 10 kommuner angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de i større eller mindre grad har oplevet udfordringer i forbindelse med at implementere lovændringen, og næsten halvdelen af disse kommuner (44 pct.) er i tvivl om, hvordan loven skal fortolkes.

”Flere steder er der stadig usikkerhed om, hvorvidt den måde, de implementerer kravene om offentliggørelse på, reelt opfylder lovens krav,” siger senioranalytiker i Vifo, Malene Thøgersen, der har lavet evalueringen.

”En konkret anbefaling vil derfor være, at der bliver lavet en vejledning med mere tydelige kriterier for, hvad lovændringen kræver i forhold til kravene om offentliggørelse, og at kriterierne formuleres, så de virker meningsfulde og overskuelige at administrere i praksis,” siger hun. 

Om undersøgelsen
Videncenter for Folkeoplysning har gennemført en evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven for Kulturministeriet. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til kultur- og fritidsforvaltningerne i alle landets kommuner. 92 ud af landets 98 kommuner har bidraget til undersøgelsen. Derudover er der gennemført uddybende studier i fire udvalgte kommuner.

Læs mere på Videncenter for Folkeoplysnings hjemmeside:

Download evalueringen
Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven

Pressekontakt

Senioranalytiker Malene Thøgersen

Mobil: +45 6179 6463

malene.thogersen@vifo.dk

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.