Brug Videncenter for Folkeoplysning

Videncenter for Folkeoplysning har som en central opgave at stille viden om det brede folkeoplysende område til rådighed for omverdenen og knytte kontakt til andre aktører på området. Derfor engagerer Vifo sig i forskellige aktiviteter som oplæg, konferencer, undersøgelser, netværksaktiviteter, artikler og debataktiviteter.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige aktiviteter, samt hvilke muligheder der er for, at du eller din organisation kan gøre brug af Vifos aktiviteter.

Ønsker du at høre mere om Vifos forskellige tilbud eller få en uforpligtende snak om muligheder for at gøre brug af eller samarbejde med Vifo, kontakt direktør Troels Rasmussen på troels.rasmussen@idan.dk

Oplæg og foredrag

 
 

Videncenter for Folkeoplysning holder gerne oplæg, der omhandler forskellige aspekter af videncentrets fag- og vidensområder.

Oplæggene tager afsæt i Vifos viden, undersøgelser og analyser, men tilpasses hver gang modtagerne, oplægget skal holdes for. Ligeledes deltager medarbejdere gerne som paneldeltagere i relevante sammenhænge.

Se en oversigt over Vifos tidligere oplæg her

Kontakt analytiker ved Videncenter for Folkeoplysning, Malene Thøgersen, på mail eller telefon 8748 2026 for mere information.

Undersøgelser og analyser

 
 

Omdrejningspunktet for meget af Vifos aktivitet er udarbejdelsen af undersøgelser og analyser. Nogle undersøgelser og analyser gennemføres på eget initiativ og med egen finansiering, mens andre gennemføres i samarbejde med forskellige aktører.

Vifo råder over faglig ekspertise, erfaring og software til gennemførelse af bl.a. målrettede spørgeskemaundersøgelser. Vifo kan tilbyde foreninger, aftenskoler, organisationer og andre aktører at gennemføre målrettede spørgeskemaundersøgelser som selvstændige analyser eller som led i større projekter.

Se en oversigt over igangværende undersøgelser, og se en oversigt over tidligere projekter.

Konferencer og seminarer

 
 

Formidling af viden på Videncenter for Folkeoplysnings forskellige fagfelter er en central del af Vifos virke.

Vifo gennemførte i 2014 sin første konference, som ud over at præsentere Vifos egen viden også inviterede relevante forskere, videnspersoner, praktikere og andre relevante aktører til at bidrage med oplæg.

Læs mere om Vifos konference ’Folkeoplysning i forandring’ 

Læs mere om Vifos konference 'Folkeoplysning i forandring II'

Læs mere om Vifos konference 'Folkeoplysning i forandring III'

Formidling og vidensdeling

 
 

Videncenter for Folkeoplysning arbejder målrettet på at samle aktuel og relevant viden om folkeoplysningsområdet på hjemmesiden www.vifo.dk. Ud over Vifos egenproducerede indhold bidrager områdets øvrige aktører jævnligt med kommentarer.

Videncenter for Folkeoplysnings vidensbank samler desuden nyere og elektronisk tilgængelige rapporter, analyser og undersøgelser inden for folkeoplysningsområdet og modtager gerne forsknings- og evalueringsrapporter, universitetsspecialer eller større artikler/essays, som kunne indgå i vidensbanken.

Kontakt Vifo på vifo@vifo.dk for mere information om Vifos formidling, muligheden for at komme med et bidrag til hjemmesiden eller få en rapport i vidensbanken

Viden omkring idrætsområdet

 
 

Videncenter for Folkeoplysning er en del af Idrættens Analyseinstitut.

Idan arbejder med analyser, undersøgelser og formidling på idrætsområdet og kan bl.a. tilbyde ekspertviden til oplæg og foredrag, kronikker og debatter, løsning af rekvirerede undersøgelses- og analyseopgaver, rådgivning i forbindelse med design af undersøgelser og afholdelse af konferencer.

Læs mere om hvad Idan kan tilbyde din forening eller organisation på Idans hjemmeside

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.