Samråd

 • 11.02.2022 /
  Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut offentliggør den første store undersøgelse af, hvordan samarbejdet mellem kommuner og samråd inden for idræt, kultur og fritid foregår i praksis, og hvor der er potentiale for at udvikle det i fremtiden.
 • 11.02.2022 /
  Der er mange faktorer, som har betydning for, hvor godt samrådenes rolle som bindeled mellem kommuner og foreningsliv fungerer. En god kontakt til baglandet, gode inddragelsesstrukturer og en klar forventningsafstemning er centrale elementer i det gode samspil, men det kræver noget af både kommuner, samråd og foreninger.
 • 11.02.2022 /
  De lokale samråd for idræt, kultur, aftenskoler og børn, unge og spejderområdet lægger stor vægt på at varetage medlemsforeningernes interesser overfor kommunen, men de løser også mange andre opgaver, som gensidigt påvirker hinanden og øger muligheden for indflydelse.
 • 11.02.2022 /
  Idrætssamrådene og aftenskolesamrådene arbejder målrettet med interessevaretagelse, kulturelle samråd har fokus på puljemidler og aktiviteter, mens BUS/spejdersamrådene har fokus på at styrke samarbejdet på tværs af grupper og kredse. Samrådene har derfor forskellige udfordringer og potentialer, og der kan være læringspotentialer på tværs af områderne.
 • Møde. Pixabay
  11.02.2021 /
  Samråd for lokale foreninger kan spille en central rolle som brobygger mellem kommune og foreningsliv, men hidtil har der været meget begrænset viden om den rolle, samrådene spiller i praksis. Nu er første delrapport i en ny undersøgelse af samrådenes roller og potentialer udkommet.
 • 11.02.2021 /
  Samråd i Danmark oplever at have størst indflydelse, når de er repræsenteret i kommunale udvalg og råd og har relativt hyppig kontakt med de lokale politikere. Men de fleste samråd vil gerne have endnu større indflydelse på konkrete sager på deres eget område, end de har nu.
 • Kvinder. Foto: Colourbox
  11.02.2021 /
  En ny undersøgelse fra Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut har kortlagt antallet af samråd i Danmark og undersøgt, hvilke typer af opgaver samrådene løser.
 • 11.02.2021 /
  En ny landsdækkende undersøgelse fra Vifo og Idan skitserer baggrunden for de lokale samråds opståen i Danmark. De første samråd opstod inden for idræt, og helt fra begyndelsen handlede det om at skabe bedre koordination mellem foreningerne og varetage foreningernes fælles interesser overfor kommunerne.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.