Seneste udgivelser

fra Videncenter for Folkeoplysning

Evaluering af 'Syng, spis og snak'

Oktober 2019
Rapporten evaluerer Folkehøjskolernes Forening i Danmarks projekt 'Syng, spis og snak'.

Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018

Juni 2019
Evalueringen har til formål at skabe en erfaringsopsamling på festivalen samt at komme med fremadskuende perspektiver og anbefalinger til Folkeuniversitetets videre arbejde.

Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag

Februar 2019
Notatet ser nærmere på højskolernes værdier og visioner og variationen i disse med udgangspunkt i deres skriftlige værdigrundlag.

Folkehøjskolerne i Danmark - hvordan har de det?

September 2018
Rapporten sætter fokus på de danske folkehøjskoler anno 2017 og giver et samlet indblik i højskolernes vilkår, rolle og situation set ud fra højskolernes eget perspektiv.

Aftenskolerne - hvordan har de det?

Juni 2018
Rapporten giver et indblik i aftenskoleområdet, og skolernes særlige karakteristika og aktiviteter. Derudover belyser undersøgelsen, hvordan aftenskolerne selv ser på deres nuværende roller, udfordringer og potentialer.

Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune

Marts 2018
Rapporten ser nærmere på aftenskolernes udfordringer, potentialer og betydning i Vordingborg Kommune i et udviklingsmæssigt perspektiv.

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

Marts 2018
Rapporten belyser brugen af SPS-ordningen på højskolerne, fordele og ulemper ved den nuværende ordning samt ordningens bæredygtighed. Ud over en undersøgelse af højskolernes ordning bidrager rapporten med perspektiverende analyser af lignende ordninger på andre områder.

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne

December 2017
Vifos evaluering af to puljer på højskoleområdet belyser, i hvilken udstrækning og på hvilken måde projekterne har opfyldt de kriterier, der er lagt til grund for bevillingen, samt forsøger at udbrede erfaringer og inspiration til andre institutioner.

Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune

Juli 2017
Notatet omfatter en borgerundersøgelse, hvis formål er at give indblik i borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund.

Folkeoplysningen i kommunerne

Januar 2017
Denne rapport giver et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter i kommunerne – både på voksenundervisningsområdet og på foreningsområdet.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.