Henriette Bjerrum

Idans analyser og rapporter
 • Foreningsliv i Aarhus Kommune
  Af Steffen Rask, Andreas Nygaard, Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinsitut & Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2021
  Rapporten undersøger fællesskaber, frivillighed og tilfredshed blandt medlemmer og foreninger på idræts- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune.
  Mere info PDF
 • Foreningsliv i Aarhus Kommune. En kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune
  Af Steffen Rask, Andreas Nygaard, Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut & Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2021
  Denne pixi-udgivelse præsenterer hovedresultaterne fra og giver en kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune.
  Mere info PDF
 • Motionstilbud i Ældre Sagen
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning, August 2020
  Rapporten undersøger Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter og ser nærmere på deltagere og frivillige i Ældre Sagens motionstilbud.
  Mere info PDF
 • Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser
  Af Maja Pilgaard, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Idrættens Analyseinstitut, November 2014
  Denne rapport kortlægger yogamarkedet i København og giver et bidrag til forståelsen af yogas udspring, udøvelse og organisering. Rapporten skelner mellem yoga i aftenskoler, i private yogastudier og i fitnesscentre. Den undersøger såvel aktive som frafaldne yogaudøvere og går tæt på yogalærere og udbuddet af yogauddannelser i Danmark.
  Mere info PDF
 • Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger
  Af Henriette Bjerrum, Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Kasper Lund Kirkegaard, Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, December 2012
  Rapporten går med afsæt i fire delanalyser tæt på skydeidrætten i regi af skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger (DDS). Bl.a. ser rapporten nærmere på DDS som organisation, den historiske udvikling af skydeidrætten, frivilligheden i skydeidrætten, medlemmernes oplevelse af skydeidrætten og andre skyderelaterede områder.
  Mere info PDF
 • Idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark
  Af Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut, November 2011
  Rapporten er en kortlægning af idrætsrelaterede uddannelser og kurser i både den offentlige og private sektor i Danmark.
  Mere info PDF
 • Idrættens uddannelses- og kursusbehov set fra medlemmernes perspektiv
  Af Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut, November 2011
  Rapporten er en medlemsundersøgelse blandt 23 foreninger i Aalborg, der forsøger at afdække motiver, motivation og barrierer for at deltage i kurser og uddannelse i forbindelse med foreningslivet.
  Mere info PDF
 • Fremtidens uddannelser og kurser i idrætten. Perspektiver og anbefalinger
  Af Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut, November 2011
  Rapporten tegner de overordnede perspektiver og anbefalinger for fremtidens idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark på baggrund af en kortlægning af de idrætsrelaterede uddannelser og kurser i den offentlige og private sektor i Danmark samt en undersøgelse af foreningsmedlemmers behov for uddannelse.
  Mere info PDF
Andre udgivelser
Vifos analyser og rapporter
 • De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner
  Af Aline van Bedaf, Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Maj 2021
  Rapporten giver et overblik over de uniformerede korps' udbredelse, rammer og vilkår på tværs af Københavns, Aarhus, Odense, Aalborg og Randers Kommuner. Undersøgelsen ser på forskelle og ligheder mellem de fem kommuner og giver desuden et indblik i korpsenes brug af faciliteter samt samspillet med kommunerne.
  Mere info PDF
 • Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd
  Af Malene Thøgersen, Jalte Blom, Henriette Bjerrum, Astrid Margon Simonsen, Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut, Februar 2021
  Delrapporten beskriver resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til de 224 samråd i Danmark. Rapporten giver et indblik i, hvordan samrådene er organiseret, hvilke opgaver de løser, og hvordan de samarbejder med kommunerne.
  Mere info PDF
 • Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, August 2020
  Rapporten er en evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven med titlen ’Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder’, som trådte i kraft i januar 2017. Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan de nye bestemmelser er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft.
  Mere info PDF
 • Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud
  Af Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Januar 2020
  Rapporten undersøger udviklingen i aftenskolernes fagudbud over ti år med udgangspunkt i 28 aftenskolers fagkataloger fra perioden 2007-2017.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Syng, spis og snak
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Oktober 2019
  Rapporten evaluerer Folkehøjskolernes Forening i Danmarks projekt 'Syng, spis og snak', der gennem en kombination af spise- og sangfællesskaber har til formål at bringe folk sammen omkring fællessang på tværs af forskellige samfundslag.
  Mere info PDF
 • Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Johanne Gydesen, Videncenter for Folkeoplysning, September 2018
  Rapporten sætter fokus på de danske folkehøjskoler anno 2017 og giver et samlet indblik i højskolernes vilkår, rolle og situation set ud fra højskolernes eget perspektiv.
  Mere info PDF
 • Aftenskolerne – hvordan har de det?
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juni 2018
  Rapporten giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og aktiviteter. Derudover belyser undersøgelsen, hvordan aftenskolerne selv ser på deres nuværende roller, udfordringer og potentialer.
  Mere info PDF
 • Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning , Marts 2018
  Rapporten belyser brugen af SPS-ordningen på højskolerne, fordele og ulemper ved den nuværende ordning samt ordningens bæredygtighed. Ud over en undersøgelse af højskolernes ordning bidrager rapporten med perspektiverende analyser af lignende ordninger på andre områder.
  Mere info PDF
 • Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. En analyse af aftenskolernes roller og potentialer
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2018
  Rapporten ser nærmere på aftenskolernes udfordringer, potentialer og betydning i Vordingborg Kommune i et udviklingsmæssigt perspektiv.
  Mere info PDF
 • Unge i aftenskolen. Masterclass - Evaluering af et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb for unge.
  Af Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Januar 2017
  FO-Aarhus har fået bevilliget midler fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje til at afprøve et undervisningsforløb målrettet unge, som har til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til planlægning og afholdelse af events og projekter for andre unge. FO-Aarhus bad Videncenter for Folkeoplysning om at stå for en ekstern evaluering af forløbet, som er samlet i denne rapport.
  Mere info PDF
 • Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juni 2016
  Denne undersøgelse belyser aftenskolernes roller og potentiale i forhold til borgernes mentale sundhed og trivsel i Aalborg Kommune.
  Mere info PDF
 • Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare
  Af Christian Gjersing Nielsen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Januar 2016
  Delevaluering, der undersøger kursisternes vurdering af aftenskolernes betydning og potentialer for deres mentale sundhed i forbindelse med udviklingsprojektetet 'Mental Sundhed'. Evalueringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister på 12 aftenskoler.
  Mere info PDF
 • Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, November 2015
  Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har udarbejdet denne rapport for at skabe overblik over eksisterende og ny viden om Folkeuniversitets historie, økonomi, aktiviteter og organisering.
  Mere info PDF
 • Evaluering af fase 1 i projekt mental sundhed - Udvikling af kursusmateriale og afvikling af lærerkurser
  Af Henriette Bjerrum, Jeppe Kræmmergaard, Videncenter for Folkeoplysning, April 2015
  Denne delevaluering behandler første fase af projektet 'Mental Sundhed', som omhandlede uddannelse af aftenskolernes egne undervisere, og de justeringer der er sket undervejs i projektet. Evalueringen giver indblik i, hvilke profiler der deltog i kurserne og deres oplevelse af kurserne. Samtidig ser evalueringen på, hvordan Fase 1 hænger sammen med den videre udvikling af projektet.
  Mere info PDF
 • Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser
  Af Henriette Bjerrum, Maja Pilgaard, Videncenter for Folkeoplysning, Idrættens Analyseinstitut, November 2014
  Denne rapport kortlægger yogamarkedet i København og giver et bidrag til forståelsen af yogas udspring, udøvelse og organisering. Rapporten skelner mellem yoga i aftenskoler, i private yogastudier og i fitnesscentre. Den undersøger såvel aktive som frafaldne yogaudøvere og går tæt på yogalærere og udbuddet af yogauddannelser i Danmark.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.