Evaluering af masterclassforløb

Foto: Ungdomskulturhuset/Henrik A. Hass

Foto: Ungdomskulturhuset

Vifo var evaluator på et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb målrettet unge, som blev tilrettelagt af FO-Aarhus.

FO-Aarhus fik bevilliget midler fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje til i 2016 at afprøve et undervisningsforløb målrettet unge, som har til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til planlægning og afholdelse af events og projekter for andre unge.

’Unge prøver selv – masterclass’ består af en række undervisningsmoduler med både praktisk og teoretisk viden om projektudvikling. Forløbet blev afsluttet med planlægning og afvikling af en lokal ungefestival i juni 2016. Undervisningen blev tilrettelagt gennem folkeoplysningslovens muligheder for fleksibel tilrettelagt undervisning. Forløbet blev afviklet i foråret 2016.

FO-Aarhus’ projekt var et forsøg på at tilrettelægge et folkeoplysende tilbud, som tiltrækker unge deltagere. Projektet er desuden et forsøg på at belyse, hvordan folkeoplysningslovens muligheder for fleksibel tilrettelagt undervisning kan benyttes i arbejdet med at nå nye målgrupper i aftenskoleregi.

FO-Aarhus bad Videncenter for Folkeoplysning om at stå for en ekstern evaluering af forløbet.

Evalueringen havde følgende overordnede formål:

  • At dokumentere undervisningens forløb i forhold til form, organisering, økonomi og deltagere.
  • At belyse deltagernes oplevelse og udbytte af undervisningsforløbet.
  • At belyse projektets udviklings- og læringspotentiale i det videre arbejde med at tiltrække nye målgrupper til de folkeoplysende tilbud.

Evalueringen har dermed både et dokumentationsperspektiv og et læringsperspektiv.

Det primære datagrundlag for evalueringen var deltagerobservation i løbet af undervisningen samt kvalitative interviews med deltagere før, under og efter undervisningsforløbet.

Evalueringens resultater er blevet sammenfattet i en kortfattet rapport, som udkom i januar 2017. Rapporten er tilgængelig i Videncenter for Folkeoplysnings vidensbank og stilles til rådighed for FO-Aarhus’ egne kommunikationsplatforme.

For mere information, kontakt centerleder Henriette Bjerrum på +4587482025 eller henriette.bjerrum@vifo.dk

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.