Politiske ungdomsorganisationer

Foreningsaktive unge. Foto: DUF/Asger Toft Johannsen

Foto: DUF/Asger Toft Johansen

Alle politiske partier i Folketinget har i dag selvstændige ungdomsorganisationer med undtagelse af Enhedslisten, som samarbejder med Socialistisk Ungdomsfront (SUF).

Ifølge en opgørelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) var der i 2018 samlet set lidt over 11.000 medlemmer under 30 år i partiernes ungdomsorganisationer.

De over politiske ungdomsorganisationer under DUF havde flg. antal medlemmer under 30 år i 2018 (i parentes): 

 • Venstres Ungdom (2.527)

 • Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (1.863)

 • Konservativ Ungdom (1.305)*

 • Socialistisk Folkepartis Ungdom (1.298)*

 • Socialistisk Ungdoms Front (Enhedslisten) (1.286) 

 • Radikal Ungdom (1.006)*

 • Liberal Alliances Ungdom (737)

 • Dansk Folkepartis Ungdom (484)

 • Alternativets Unge (238)

Derudover findes der under Dansk Ungdoms Fællesråds paraply to politiske ungdomsorganisationer, som ikke knytter sig til noget bestemt parti. Det drejer sig om:

 • Internationalt Forum (449)

 • Europæisk Ungdom (510)

Uden for DUF findes desuden:

 • Nye Borgerliges Ungdom 

 • Kristendemokratisk Ungdom

Ungdomsorganisationerne har historisk set ofte udfordret moderpartiets politik, men samtidig fungeret som rekrutteringsbase for kommende politikere. Ungdomspartiernes landsforeninger modtager støtte til deres aktiviteter gennem Dansk Ungdoms Fællesråd baseret på antallet af medlemmer under 30 år. De lokale ungdomsorganisationer modtager støtte fra kommunerne gennem folkeoplysningsloven.

I figur 1 ses udviklingen i de fleste af ungdomspartiernes medlemstal fra 1994-2018. Som det ses, er antallet af medlemmer i de enkelte organisationer meget svingende. De seneste år har Venstres Ungdom været den største politiske ungdomsorganisation med lidt over 2.500 medlemmer i 2018.

Figur 1: De politiske ungdomsorganisationers medlemstal 1994-2018

Medlemstal Politiske Ungdomsorganisationer 1994-2018

Figuren viser udviklingen i de fleste af de politiske ungdomsorganisationers medlemstal siden 1994. DSU = Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, KU = Konservativ Ungdom, VU = Venstres Ungdom, SFU = Socialistisk Folkepartis Ungdom, RU = Radikal Ungdom, SUF = Socialistisk Ungdoms Front, DFU = Dansk Folkepartis Ungdom og LAU = Liberal Alliances Ungdom. I enkelte tilfælde er der ikke data for en given organisation i et givent år, og her antages det, at medlemstallet var det samme som det forudgående år. Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd

*Modtager en to-årig bevilling, og har derfor ikke indberettet medlemstal for 2018. Medlemstal er fra 2017.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.