Folkeuniversitetet

Forelæsning på Folkeuniversitetet. Foto: Aarhus Folkeuniversitet/Sanne Vils Axelsen

Foto: Aarhus Folkeuniversitet/Sanne Vils Axelsen

Folkeuniversitetet har eksisteret siden 1898 og har til formål at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til den brede voksne befolkning gennem foredrag og kurser.

Folkeuniversitetet har eksisteret siden 1898 og har til formål at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til den brede voksne befolkning gennem foredrag og kurser.

I modsætning til det fragmenterede aftenskoleområde er Folkeuniversitetet én lovbestemt organisation med afdelinger i universitetsbyerne Aalborg, Aarhus, Odense og København samt cirka 80 lokalkomitéer rundt omkring i landet (2015).

Den centrale offentlige instans for Folkeuniversitetet er Kulturministeriet, mens kommunernes rolle er begrænset til at stille lokaler til rådighed for Folkeuniversitetet, såfremt universiteterne ikke selv råder over egnede faciliteter i et givent område.

Organisatorisk er Folkeuniversitetet ledet af et nævn nedsat af Kulturministeriet. Nævnet har det overordnede ansvar for organisationens samlede virksomhed. De fire regioner samt Komitéstyrelsen har det formelle ansvar for arbejdet i deres respektive afdelinger og lokalkomitéer.

Folkeuniversitetet har en rektor for hver afdeling under de enkelte universiteter og en for Folkeuniversitetet som helhed.

Figur 1: Folkeuniversitetets organisationsdiagram

Folkeuni Fig 1 (1)

Kilde: Folkeuniversitetet.dk

Et nyt lovforslag, som blev 1. behandlet i Folketinget i november 2017, vil dog ændre væsentligt på folkeuniversitetets struktur. Hovedpunkterne i forslaget er en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne med det formål, at etablere en mere decentral struktur for Folkeuniversitetet med færre administrative niveauer. I stedet skal de fire nuværende afdelinger, Aarhus, Odense, Aalborg og København, samt Komitestyrelsen fortsætte som selvejende institutioner.

Lovforslaget bygger på anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nesdsat af Kulturministeren. Loven forventes at træde i kraft i august 2018.

Folkeuniversitetets aktiviteter
I 2014 lå Folkeuniversitetets samlede aktivitetsniveau på 11.749 dobbelttimer, fordelt på forelæsninger og kurser. Over de senere år har Folkeuniversitetets samlede aktivitetsniveau været faldende. I samme periode er der sket ændringer i aktiviteternes karakter, da antallet af kurser har været faldende, mens antallet af forelæsninger er steget (figur 2).

Figur 2: Folkeuniversitetets samlede aktiviteter i antal dobbelttimer i perioden 2001-2014

Folkeuni Fig 2 (2)

Kilde: Folkeuniversitetets aktivitetsoversigter stillet til rådighed af Folkeuniversitetet i Danmark.

Ændringerne i aktiviteternes karakter har været medvirkende til, at Folkeuniversitetet - på trods af det faldende aktivitetsniveau - har forøget sit deltagertal. I 2014 deltog 159.238 personer i Folkeuniversitetets kurser og forelæsninger. Udviklingen varierer dog betydeligt på tværs af universitetsafdelingerne (figur 3).

Figur 3: Udviklingen i deltagerantal på tværs af afdelinger i perioden 2001-2014

Folkeuni Fig 3 (1)

Folkeuniversitetet er på Finansloven og modtog i 2014 14,8 mio. kr. i statslig støtte. Den statslige støtte er fordelt på driftstilskud og administrationstilskud. Driftstilskuddet går til underviserhonorar samt rejsegodtgørelse til underviserne. Figur 4 viser udviklingen i den statslige støtte til Folkeuniversitetet.

Figur 4: Tilskud til Folkeuniversitetet i perioden 2001-2013 (i millioner kr.)

Folkeuni Fig 4

Kilde: Finanslovsdatabasen (faste 2014-priser).

Læs mere om Folkeuniversitetet

 
 

Læs også artiklen om, at et nyt lovforslag vil ændre på Folkeuniversitetets struktur: '
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet'

Se en liste over Vifos artikler om Folkeuniversitetet

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.